NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

35 maturantů podzimního zkušebního termínu uspělo s odvoláním

23.11.2012

Počet žádostí o přezkoumání výsledku či průběhu maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2012 dosáhl celkového počtu 1258. Nejvyšší počet neúspěšných maturantů či maturantů, kteří se cítili nějak poškození či znevýhodněni, celkem 740, se odvolalo proti výsledku didaktického testu z matematiky v základní úrovni, 250 žáků se odvolalo proti hodnocení písemné práce z českého jazyka v základní úrovni. 35 maturantů s odvoláním uspělo.

907 žádostí o přezkum týkajících se didaktických testů řešilo MŠMT, 351 dílčích zkoušek písemná práce nebo ústní zkouška směřovalo na krajské úřady.

„CERMAT zpracoval oponentní posouzení ke všem podaným žádostem a v 35 případech vydal kladné doporučení. To odpovídá 2,78 % všech žádostí,“ uvedl pověřený ředitel CERMATu Jiří Zíka.
„Ani tato čísla však, přes pokročilý čas, nejsou konečná, neb neexistuje v legislativních textech striktně vymezený konečný termín pro možnost podat žádost o přezkum. V této věci přináší novela školského zákona výrazné zpřesnění," dodal.
26 kladných doporučení se týkalo písemných prací, 9 úspěšných odvolání se vztahuje k didaktickému testu.

CERMAT plní v tomto procesu ze zákona roli poradního orgánu poskytujícího součinnost, a to jak pro MŠMT, tak i pro kraje a magistrát. Na jejich žádost provádí odborné oponentní posouzení formální i věcné stránky hodnocení. Samotné rozhodnutí, zda maturanti se svým odvoláním uspějí, je ale v souladu se zákonem plně v kompetenci krajských úřadů, magistrátu a ministerstva školství.