NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Školy znají výsledky didaktických testů z podzimního zkušebního období 2018

10. 09. 2018 | Ředitelům středních škol byly dnes ve 14 hodin zpřístupněny výsledky didaktických testů z podzimního zkušebního období maturitní zkoušky 2018. Ředitelé škol mají v souladu s maturitní vyhláškou sdělit výsledky žákům nejpozději následující pracovní den, tedy 11. září 2018. Žáci si mohou nechat výsledek didaktického testu zaslat e-mailem přes výsledkový portál žáka (vpz.cermat.cz), kde spolu s výpisem výsledků didaktických testů obdrží také tzv. ohodnocený záznamový arch. Klíče správných řešení pro kontrolu ...

Informace k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2018

06. 09. 2018 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podává všem žadatelům o přezkoumání výsledku hodnocení jejich didaktického testu konaného v rámci společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2018 informace o způsobu podávání a vyřizování jejich žádostí. I v tomto zkušebním období se žádosti žadatelů o přezkoumání dílčí zkoušky konané formou didaktického testu podávají na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na formuláři, který je k dispozici zde. Žádosti o přezkoumání ostatních ...

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání upozorňuje na chyby, které jsou uvedeny na webu novyamos.cz.

04. 09. 2018 | Na webech www.novyamos.cz. a www.statnimaturita-matika.cz/reseni-testu-2018-podzim bylo dnes v 11 hodin zveřejněno chybné řešení didaktického testu z matematiky. Centrum se od těchto výsledků distancuje a zároveň upozorňuje, že oficiální výsledky didaktických testů v podzimním období budou zveřejněny 10. září na stránkách www.novamaturita.cz . Za jakékoli jiné neoficiální výsledky CZVV nezodpovídá. ...

Zveřejnění zadání didaktických testů a písemných prací

03. 09. 2018 | 3.9.2018 - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání začalo zveřejňovat zadání písemných prací a didaktických testů podzimní části maturitní zkoušky 2018. Zveřejnění proběhne vždy v den konání konkrétní zkoušky.Zadání písemných prací a didaktických testů  naleznete zde ...

Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2019

31. 08. 2018 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2019. Ke stažení: Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části ...

Žákovský průvodce maturitní zkouškou - podzimní zkušební období 2018

21. 08. 2018 | Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání zveřejnilo Žákovského průvodce maturitní zkouškou pro podzimní zkušební období 2018. Naleznete v něm důležité informace a doporučení týkající se vlastních zkoušek, jejich hodnocení, zveřejňování výsledků a postupů při podávání žádosti o přezkum. ...

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2018

14. 08. 2018 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2018. Jednotné zkušební schéma MZ - podzim 2018 - sdělení MŠMT Jednotné zkušební ...

Vedením Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání byla pověřena Michaela Kleňhová

01. 06. 2018 |  Na základě rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy byla s účinností od 1. 6. 2018 jmenována do funkce ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání Michaela Kleňhová. RNDr. Michale Kleňhová v minulosti působila jako ředitelka divize statistických informací a analýz Ústavu pro informace ve vzdělávání, na MŠMT působila ve funkci vrchní ředitelky sekce koordinace politik a mezinárodních záležitostí a pověřená náměstkyně ministra pro legislativu a strategie, od roku 2014 ...

Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání publikuje agregované výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky jarního termínu 2018.

29. 05. 2018 | Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání publikuje agregované výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky jarního termínu 2018.  Ve zveřejněné prezentaci naleznete • souhrnné údaje o úspěšnosti maturantů v didaktických testech v časové řadě, • porovnání úspěšnosti v didaktických testech a profilové zkoušce v časové řadě, • podíly volby předmětů druhé povinné zkoušky v časové řadě • a údaje o výsledcích v českém jazyce, matematice a angličtině (čistá úspěšnost, procentní skór) ...

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce - podzim 2018

29. 05. 2018 | Přihlášku k maturitní zkoušce konané v podzimním zkušebním období roku 2018 musejí všichni žáci, kteří se chtějí přihlásit ke zkoušce v opravném, náhradním či řádném termínu, odevzdat nejpozději do 25. června 2018 řediteli své školy. Přihlašování probíhá opět prostřednictvím přihlášky k maturitní zkoušce. Formulář přihlášky žákům poskytnou ředitelé jednotlivých škol buď prázdný nebo předvyplněný (po 11. červnu 2018). Při přihlašování k opravné, případně náhradní zkoušce, si nelze změnit předmět oproti ...

strana:  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54