NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Komentář k "protiústavní" nepřezkoumatelnosti hodnocení písemných prací v pojetí EDUIN

04. 06. 2012 | Hodnocení maturitních písemných prací probíhá způsobem stanoveným: • v zákoně č. 561/2004 Sb. v platném znění; • ve vyhlášce č. 177/2009 Sb. v platném znění; • Sdělení MŠMT č.j. MSMT-10054/2012-23 o způsobu hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky; je k dispozici všem na www.msmt.cz a www.novamaturita.cz; • metodickými pokyny a instrukcemi Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Hodnocení písemných prací je zajišťováno speciálně proškolenými zkušenými středoškolskými učiteli českého jazyka, kteří v ...

Rozhovor s ředitelem CERMATu k problematice písemných prací

04. 06. 2012 | Část maturantů již zná výsledek své písemné práce společné části. Ti, kteří neuspěli, ale samozřejmě i někteří z těch, co uspěli, by rádi věděli, v čem chybovali. K tomu slouží tzv. Záznam o hodnocení písemné práce, kde jsou bodově ohodnocena jednotlivá kritéria. Tyto záznamy mají školy k dispozici a na požádání je jednotlivým maturantům dávají k nahlédnutí. Nejen o možnosti zpětné vazby a kontroly toho, v čem žák chyboval při písemné ...

On-line diskuze - Anglický jazyk

30. 05. 2012 | Děkujeme všem diskutujícím, kteří využili možnosti klást dne 29. května dotazy k maturitní zkoušce z německého jazyka metodikovi pro tento předmět, Mgr. Petru Mlejnkovi. Záznam všech již ukončených diskuzí naleznete zde. Tématem následující diskuze, která proběhne ve čtvrtek 31. května od 16 do 18 hodin, bude Anglický jazyk. Odpovídat Vám bude metodička pro tento předmět, Mgr. Jana Pernicová. Dotazy můžete začít pokládat ve středu 30. května od 12 hodin. Vstup do diskuze ...

On-line diskuze - Německý jazyk

25. 05. 2012 | Děkujeme všem diskutujícím, kteří využili možnosti klást dne 24. května dotazy k maturitní zkoušce z matematiky metodičce pro tento předmět, PhDr. Evě Řídké. Záznam všech již ukončených diskuzí naleznete zde. Tématem následující diskuze, která proběhne v úterý 29. května od 16 do 18 hodin, bude Německý jazyk. Odpovídat Vám bude metodik pro tento předmět, Mgr. Petr Mlejnek.Dotazy můžete začít pokládat v pondělí 28. května od 12 hodin. Vstup do diskuze ...

Informace pro maturanty při předání maturitních vysvědčení

23. 05. 2012 | Vzhledem k blížícím se termínům předávání maturitních vysvědčení na školách nabízíme maturantům užitečné informace, které s předáváním závěrečných dokumentů úzce souvisí. Věříme, že materiál, který si lze stáhnout níže, Vám bude k užitku. Ke stažení (formát PDF): Informace pro maturanty – výsledky MZ2012 - jaro ...

On-line diskuze - Matematika

23. 05. 2012 | Děkujeme všem diskutujícím, kteří využili možnosti klást dne 22. května dotazy k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury metodičce pro tento předmět, Mgr. Andree Kapustové. Záznam všech již ukončených diskuzí naleznete zde. Tématem následující diskuze, která proběhne ve čtvrtek 24. května od 16 do 18 hodin, bude Matematika. Odpovídat Vám bude metodička pro tento předmět, PhDr. Eva Řídká.. Dotazy můžete klást od dnešního poledne. Vstup do diskuze ...

On-line diskuze - Český jazyk a literatura

21. 05. 2012 | Tématem následující diskuze, která na těchto stránkách proběhne 22. května od 16 hodin, bude Český jazyk a literatura. Odpovídat Vám bude metodička CERMATu pro tento předmět - paní Mgr. Andrea Kapustová. Dotazy můžete zasílat již dnes od 12 hodin.Další diskuze proběhne ve čtvrtek, tj. 24. května od 16 do 18 hodin. Dotazy můžete klást již od středy 23. května od 12:00.  Vstup do diskuze Svůj názor můžete vyjádřit také na facebookovém profilu Udělám maturitu. V sekci ...

On-line diskusní fórum s předmětovými koordinátory

21. 05. 2012 | V rámci informační podpory maturitní zkoušky, jsme opět připravili diskusní fórum, kde je možné klást dotazy ohledně jednotlivých předmětů, které budou dvakrát týdně naživo zodpovídat odborníci z CERMATu. Diskuze budou probíhat každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin, přičemž dotazy lze posílat vždy jeden pracovní den předem od 12 hodin. Dotazy bude možné pokládat vždy jen k tématu, kterého se diskuze týká, na dotazy jiného typu nebudou hosté ...

Tisková zpráva - PRVNÍ POLOVINA MATURITNÍ ZKOUŠKY ZA NÁMI

17. 05. 2012 |  ÚČAST ŽÁKŮ NA MATURITNÍ ZKOUŠCE Druhého května byl zahájen jarní zkušební termín maturitní zkoušky na celkem 1.226 středních školách. Jakkoli počet škol proti loňskému roku poklesl z důvodu optimalizace jejich sítě, ve skutečnosti se počet míst, kde se maturovalo, příliš nezměnil (klesl o pouhých 10). K maturitní zkoušce bylo přihlášeno celkem 103,1 tis. žáků, z tohoto na řádný termín 95,3 tis. a k opravným a náhradním zkouškám 7,8 tis. žáků. ...

Školy mají výsledky didaktických testů žáků, výsledky písemných prací budou znát 3 pracovní dny po předání výsledků ústních zkoušek celé školy

16. 05. 2012 | V souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb. (§ 22 odst. 2) zpřístupní ředitel školy žákům výsledky didaktického testu (DT) formou výpisu následující pracovní den po převzetí výsledků z CERMATu, tj. dnes 16. 5. 2012. Zaměstnanci CERMATu nejsou v žádném případě oprávněni sdělovat výsledky žákům přímo, tuto pravomoc má pouze ředitel školy, který výpisy zpřístupní všem žákům, kteří didaktický test konali. Termín zpřístupnění výsledků písemných prací z českého jazyka a literatury ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54