NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Tisková konference CERMAT, základní údaje a statistiky k maturitě 2012

11. 04. 2012 | Dnes od 10:30 proběhla v budově CERMATu tisková konference za účasti ředitele CERMATu Pavla Zeleného, ředitelky Sekce evaluačních nástrojů CERMATu Jany Münzbergerové a ředitelky Sekce komunikace, analýz, informací a řízení projektů CERMATu Gábiny Sittové.  Témata byla následující: Organizační změny maturitní zkoušky pro rok 2012; Předměty a úrovně obtížnosti, které si zvolili maturanti 2012; Přechod na tzv. plný model tří povinných zkoušek v roce ...

Pozvánka na tiskovou konferenci

05. 04. 2012 | P O Z V Á N K A  N A  T I S K O V O U  K O N F E R E N C I Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT za účasti ředitele CERMATu Pavla Zeleného ředitelky Sekce evaluačních nástrojů CERMATu Jany Münzbergerové a ředitelky Sekce komunikace, analýz, informací a řízení projektů CERMATu Gábiny Sittové která se uskuteční ve středu 11. dubna 2012 od 10:30 hodin ...

Nakladatelství Tauris spustilo e-shop - první publikace se zabývá hodnocením písemných prací z českého jazyka a literatury

04. 04. 2012 | Nakladatelství Tauris, které je od roku 2011 divizí Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, spustilo na stránkách www.tauris.cz e-shop. První vlaštovkou z produkce obnoveného nakladatelství je příručka pro učitele českého jazyka a literatury a pro budoucí maturanty ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – PÍSEMNÁ PRÁCE s podtitulem Slohové útvary, metodika hodnocení, příklady hodnocení písemných prací.Splnil žák zadání své maturitní písemné práce z českého jazyka? Jedna z nejčastějších otázek - a ...

Vyvěšení ilustračních testů a zadání písemných prací 2012 a vyjádření CERMATu k náročnosti testu z matematiky

30. 03. 2012 | Dnes vyvěsil CERMAT ilustrační testy a zadání písemných prací povinných zkoušek pro rok 2012. Nejprve byly 19. března vyvěšeny v informačním systému CERTIS pro potřeby škol, nyní jsou k dispozici volně ke stažení v článku Ilustrační testy a zadání 2012. Vyjádření CERMATu k náročnosti testu z matematiky Krátce po zveřejnění ilustračních maturitních testů školám v IS CERTIS zaznamenali pracovníci infolinky CERMATu několik dotazů na obtížnost některých úloh, které jsou součástí didaktického testu ...

Kritéria hodnocení společné části MZ 2012

28. 03. 2012 | V souladu s odstavcem (1) § 22 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění: (1) Ministerstvo zveřejní kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná. Ke stažení: OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY - kritéria hodnocení - ve formátu PDF ...

Sdělení MŠMT - termíny společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2012

08. 02. 2012 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2012.Ke stažení: Sdělení MŠMT - termíny společné části maturitní zkoušky pro podzimní období ve šk. roce 2011/2012 - ve formátu PDF ...

Aktualizace banky pracovních listů (český jazyk a literatura)

06. 02. 2012 | Na počátku července 2009 CERMAT zahájil postupné zpřístupňování pracovních listů ve smyslu § 6, odstavce (5) prováděcí vyhlášky k zákonu č. 561/2004 Sb. v platném znění. V současné době banka obsahuje 2200 pracovních listů. Nyní proběhlo další rozšíření banky pracovních listů, byla doplněna o 400 nových pracovních listů. Pracovní listy jsou tříděny podle schématu: S pracovními listy v bance lze zacházet pouze v souladu s informacemi obsaženými v metodických materiálech CERMATu. ...

Konzultační semináře 2012

06. 01. 2012 | CERMAT ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání (NIDV) připravil na základě zájmu škol sérii prezenčních konzultačních seminářů, které odstartovaly v listopadu loňského roku a pokračovat budou od ledna 2012. Školy dnes obdržely e-mail s dopisem a anotací jednotlivých seminářů. Více o projektu se dočtete v záložce Konzultační semináře. ...

Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma společné části MZ v jarním zkušebním období 2012

03. 01. 2012 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) pro jarní zkušební období roku 2012. Ke stažení: Sdeleni_MSMT_JEZUS_jaro2012. pdf ...

Novela školského zákona č. 472/2011 Sb.

03. 01. 2012 | Dne 1. ledna 2012 nabyla účinnosti novela školského zákona vyhlášená pod č. 472/2011 Sb. Ke stažení: 472-2011_novela_SZ.pdf Školský zákon 561/2004 Sb. s promítnutou novelou 472/2011 Sb.pdf ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54