NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Soutěž pro žáky

14. 01. 2011 | Blahopřejeme všem vítězům a děkujeme všem soutěžícím za účast v 1. kole žákovské soutěže, které proběhlo od 4. října do 14. prosince 2010. Nyní startujeme druhé kolo a přejeme všem účastníkům hodně štěstí a zábavy při řešení jeho úloh. Pravidla soutěže: Je Vám méně než 20 let a jste „novým“ maturantem – tzn. žákem 3. nebo 4. ročníku střední školy? Pokud ano, pojďte s námi soutěžit vždy v pracovní dny o hodnotné ceny a ...

Sdělení MŠMT - jednotné zkušební schéma společné části MZ pro jarní zk. období ve šk. roce 2010/2011

03. 01. 2011 | Vyhlášení časového rozvrhu konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky na základě § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Jednotné zkušební schéma společné části MZ pro jarní zk. období ve šk. roce 2010/2011 ...

Ministr vylosoval výherce žákovské soutěže

20. 12. 2010 | Více než 17 000 žáků 3. a 4. ročníků středních škol a odborných učilišť z celé České republiky se utkalo v maturitní soutěži, kterou začátkem října letošního roku vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT. Šťastné výherce dnes vylosoval ministr Josef Dobeš. Cílem soutěže, která byla rozdělena do dvou sekcí, bylo zlepšit informovanost žáků o všech úskalích souvisejících s novou podobou ...

Ukončení Soutěže pro žáky

14. 12. 2010 | Dnes byla uzavřena Soutěž pro žáky, která běžela od 4. 10. 2010. Žáci mohli soutěžit ve dvou sekcích: Dokaž si, že umíš (účastníci řešili testové úlohy z jednotlivých předmětů a úrovní obtížnosti); Co vím o nové maturitě (soutěžící odpovídali na otázky o nové maturitě). Vylosování a vyhlášení vítězů proběhne dne 20. 12. 2010 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. O výsledcích budeme informovat.     ...

CISKOM – Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele a ŠMK rozeslány do škol

06. 12. 2010 | Dne 6. 12. byla dokončena 3. vlna distribuce Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce (dále jen Osvědčení) pro účastníky odborné přípravy na funkce hodnotitele (HOD) k zabezpečení společné části maturitní zkoušky. Nově byly rozesílány též Osvědčení certifikovaným školním maturitním komisařům (ŠMK). Rozesílka více jak 5 tis. Osvědčení do 1 207 škol proběhla postupně po jednotlivých krajích viz. tabulka. Podmínkou pro vydání a zaslání Osvědčení pro HOD bylo ukončení e-learningového studia, vypracování ...

Změna harmonogramu školení CISKOM - školní maturitní komisaři

29. 11. 2010 | Na základě analýzy průběhu maturitní generálky MAG'10 a podnětů ze škol jsou připravovány změny v organizaci maturitní zkoušky. Některé z těchto změn budou promítnuty i do připravované novely maturitní vyhlášky. Z důvodu nutnosti zapracování změn i do jednotlivých modulů, následné přepracování pokynů pro školní maturitní komisaře a tisku výukových materiálů dochází k posunu termínu odborné přípravy pro školní maturitní komisaře. Původní harmonogram školení byl: ŠMK - e-learning 1. 12. 2010 ...

Kritéria vysokých škol lze splnit v rámci nepovinné zkoušky

09. 11. 2010 | Fakulta informačních technologií (FIT) ČVUT v pondělí 8. listopadu jako první vysoká škola oznámila, že bude přijímat uchazeče na základě výsledků státních maturit. Adept studia na této fakultě, který se bude chtít dostat na školu bez přijímacího řízení, se bude muset prokázat maturitní zkouškou z matematiky ve vyšší úrovni, kterou bude muset složit nejméně na 70 procent. Vyplývá to z tiskové zprávy školy. Podle některých médií ale budí vyšší úroveň obtížnosti ...

Tisková zpráva CERMATu: Všichni žáci dnes mají výsledky maturitní generálky k dispozici

08. 11. 2010 | Přesně týden před závěrečným termínem přihlášek žáků závěrečných ročníků středních škol a odborných učilišť k maturitní zkoušce v roce 2011 mají všichni maturanti k dispozici výsledky z generálky, které jim mohou pomoci s rozhodnutím, který předmět a jakou úroveň obtížnosti si k ostré maturitě zvolí. Pracovníkům CERMATu se podařilo výsledky zpracovat i přes vysoké procento chybně vyplněných záznamových archů písemných prací hodnotiteli na školách. Počet chybně vyplněných archů hodnotiteli dosáhl 12 ...

CISKOM – harmonogram školení od listopadu 2010

04. 11. 2010 | V sekci Vzdělávání pedagogů - Harmonogram školení naleznete nový harmonogram odborné přípravy pro výkon funkce zajištění maturitní zkoušky v roce 2011 platný od 5. 11. 2010. ...

CERMAT zaznamenal minimální procento technických chyb u generování protokolů o výsledcích maturitní generálky

04. 11. 2010 | Pracovníci Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT v průběhu dnešního dne provedl analýzu chyb, ke kterým došlo ve středu v rámci generování protokolů o výsledcích maturitní generálky žáků na školách, které se generálky zúčastnily. Analýza ukázala, že na 24 školách z celkového počtu 1278 škol přihlášených k maturitní generálce došlo k chybě na protokolech způsobené nečitelností, tedy k technické závadě. To znamená, že z 1,4 milionu záznamových archů vykázalo ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54