NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Novinky

Ilustrační obrázek - Info

Přinášíme Vám aktuální zprávy o dění okolo nové maturitní zkoušky, avizujeme důležité události, dementujeme mylné informace v médiích a upozorňujeme na nové příspěvky na tomto portálu. Pouze na těchto stránkách naleznete oficiální, pravdivé a garantované informace o nové maturitní zkoušce. Své dotazy a připomínky pište na info@cermat.cz nebo volejte na +420 224 507 507.

Jak řešit nedostatek hodnotitelů u Maturitní generálky?

06. 10. 2010 | Snížením počtu hodnotitelů hodnotících písemné práce žáků ze dvou na jednoho došlo i ke snížení celkové potřeby hodnotitelů, a zřejmě tak dojde u mnoha škol k nadbytku hodnotitelů některých předmětů (např. ČJL a AJ). I přes toto celkové snížení potřeby hodnotitelů mohou mít některé školy hodnotitelů nedostatek. Problém nedostatku hodnotitelů se bude nejčastěji týkat NJ a tzv. malých předmětů, jako je FJ, RJ a ŠJ, a může postihnout zejména: ...

CISKOM – Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele rozeslána do škol

05. 10. 2010 | Dne 4. 10. 2010 byla dokončena 2. vlna distribuce Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele (dále jen Osvědčení) pro účastníky odborné přípravy na funkce hodnotitele k zabezpečení společné části maturitní zkoušky. Rozesílka více jak 7 tis. Osvědčení do 1 064 škol proběhla postupně po jednotlivých krajích viz tabulka. Podmínkou pro vydání a zaslání Osvědčení bylo ukončení e-learningového studia, vypracování domácího úkolu a úspěšné absolvování závěrečné certifikace. Před vlastním tiskem ...

Tisková zpráva: K maturitě s novým notebookem

04. 10. 2010 | Vědomostní soutěž o hodnotné ceny je určena „novým“ maturantům Zlepšit informovanost žáků o všech úskalích souvisejících s novou podobou maturitní zkoušky a současně seznámit se s podobou maturitních testových úloh je cílem soutěže o notebooky, mobily, fotoaparáty a flash disky, které se může každý žák 3. nebo 4. ročníku střední školy nebo odborného učiliště zúčastnit prostřednictvím tohoho portálu - viz záložka Soutěž pro žáky. Soutěž připravilo MŠMT ve spolupráci s ...

Spoty MŠMT ke státní maturitě

04. 10. 2010 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vytvořilo propagační spoty k nové maturitě s ministrem Josefem Dobešem, fotbalistou Václavem Kadlecem a zpěvačkou Terezou Vágnerovou. Můžete se na ně podívat přímo na webových stránkách MŠMT zde. ...

Maturitní generálka začíná 11. října

04. 10. 2010 | Ve dnech 11. až 14. října 2010 proběhnou na 1225 školách zkoušky maturitní generálky. Celkem 95,4 tisíce žáků, kteří budou v tomto školním roce maturovat, tak dostane příležitost vyzkoušet si testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky. Praha, 4. října 2010 Pro školy představuje maturitní generálka jedinečnou příležitost vyzkoušet si v praxi, jak bude vypadat organizace písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky. Více než 15 tisíc učitelů si navíc ...

Zpřístupnění materiálů a pracovních listů v IS CERTIS

30. 09. 2010 | V souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb. v posledním znění zpřístupňuje CERMAT oprávněným uživatelům prostřednictvím informačního systému CERTIS následující materiály: Pro zkoušku Český jazyk a literatura - nabídku pracovních listů, které CERMAT zpracoval pro ústní zkoušku. Školy mohou tyto pracovní listy použít dle metodiky CERMATu. Pracovní listy naleznete v IS CERTIS – Knihovna – složka „Banka pracovních listů – ČESKÝ JAZYK A LITERATURA“.   ...

Poslední možnost školení před říjnovou Maturitní generálkou 2010

23. 09. 2010 | Od odpoledne 22. 9. 2010 se mohou hlásit účastníci na semináře ZAD, ZAD PUP, HOD PP PUP skrze klasický odkaz: http://nidv.cz/aplikace/prihlasovani/ciskom.php?operace=ciskom. Týká se to pouze osob nominovaných ředitelem do IS CERTIS do 22. 9. 2010! Termín uzavření přihlášek je 26. 9. 2010. Nově nominovaní – tzn. nominovaní před 22. 9., kteří ještě nestudují, byli obesláni e-mailem od NIDV s výzvou k zahájení studia. Zmíněná školení jsou realizována formou e-learningu a ...

Maturitní vyhláška byla uveřejněna ve Sbírce zákonů

22. 09. 2010 | Vyhláška k maturitní zkoušce, kterou podepsal ministr školství, byla po konečném redakčním zpracování vydána a zveřejněna ve Sbírce zákonů: Částka 102, 274 274 / 2010 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. Ke stažení: Maturitní vyhláška ve Sbírce zákonů - ke stažení ve formátu PDF ...

Aktualizace banky pracovních listů (český jazyk a literatura)

22. 09. 2010 | Na počátku července 2009 CERMAT zahájil postupné zpřístupňování pracovních listů ve smyslu § 6, odstavce (5) prováděcí vyhlášky k zákonu č. 561/2004 Sb. v platném znění.  Uvedené ustanovení ukládá CERMATu tuto povinnost do 30. září 2010. Oprávnění uživatelé najdou v bance pracovní listy k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury již od uvedeného počátku července roku 2009. V současné době banka obsahuje více než 1 000 pracovních listů. V následujících měsících ...

Důležité upozornění - technická odstávka IS CERTIS

20. 09. 2010 | Vážení uživatelé IS CERTIS, z důvodu přípravy SW CERTIS na administraci Maturitní generálky MAG’10 proběhne v termínu od 23. 9. 2010 od 18:00 do 29. 9. 2010 do 6:00 technická odstávka systému. V uvedených dnech budou probíhat technické a SW operace, které neumožňují vstup externích uživatelů. Upravte si, prosím, své plány užívání IS CERTIS tak, aby Vám toto nezbytné omezení uživatelského komfortu způsobilo co nejmenší potíže. Děkujeme za pochopení. ...

strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54