NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Aktualizace banky pracovních listů - český jazyk a literatura

05.08.2009

Na počátku července CERMAT zahájil postupné zpřístupňování pracovních listů ve smyslu § 6, odstavce (5) prováděcí vyhlášky k zákonu č. 561/2004 Sb. v platném znění.

Uvedené ustanovení ukládá CERMATu tuto povinnost do 30. září 2009. Oprávnění uživatelé však najdou již dnes v bance pracovních listů první desítky pracovních listů k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury. K 31. červenci 2009 proběhla první aktualizace, k doplnění o další pracovní listy dojde v závěru srpna.

S pracovními listy v bance lze zacházet pouze v souladu s informacemi obsaženými v metodických materiálech CERMATu. Je možné je upravovat pouze pro potřeby přípravy maturitní zkoušky ve smyslu zákona a prováděcí vyhlášky. Pracovní listy podléhají zákonným ustanovením na ochranu autorských práv a nejsou určeny pro metodické účely a nesmí být využity po účely komerční.

Obsah pracovních listů nelze poskytovat žákům! Byla by tím významným způsobem ohrožena objektivita vlastní maturitní zkoušky.

Pracovní listy naleznete po přihlášení do informačního systému CERTIS v sekci "Knihovna obecná" v levém menu.