NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Aktualizace banky pracovních listů (český jazyk a literatura)

22.09.2010
Na počátku července 2009 CERMAT zahájil postupné zpřístupňování pracovních listů ve smyslu § 6, odstavce (5) prováděcí vyhlášky k zákonu č. 561/2004 Sb. v platném znění.  Uvedené ustanovení ukládá CERMATu tuto povinnost do 30. září 2010.
Oprávnění uživatelé najdou v bance pracovní listy k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury již od uvedeného počátku července roku 2009. V současné době banka obsahuje více než 1 000 pracovních listů. V následujících měsících budeme banku pracovních listů nadále rozšiřovat.
Pracovní listy jsou tříděny podle schématu:
S pracovními listy v bance lze zacházet pouze v souladu s informacemi obsaženými v metodických materiálech CERMATu. Je možné je upravovat pouze pro potřeby přípravy maturitní zkoušky ve smyslu zákona a prováděcí vyhlášky. Pracovní listy podléhají zákonným ustanovením na ochranu autorských práv a nejsou určeny pro metodické účely a nesmí být využity po účely komerční.
Obsah pracovních listů nelze poskytovat žákům! Byla by tím významným způsobem ohrožena objektivita vlastní maturitní zkoušky.