NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Aktualizace banky pracovních listů (český jazyk a literatura)

06.02.2012
Na počátku července 2009 CERMAT zahájil postupné zpřístupňování pracovních listů ve smyslu § 6, odstavce (5) prováděcí vyhlášky k zákonu č. 561/2004 Sb. v platném znění.
V současné době banka obsahuje 2200 pracovních listů. Nyní proběhlo další rozšíření banky pracovních listů, byla doplněna o 400 nových pracovních listů.
Pracovní listy jsou tříděny podle schématu:
S pracovními listy v bance lze zacházet pouze v souladu s informacemi obsaženými v metodických materiálech CERMATu. Je možné je upravovat pouze pro potřeby přípravy maturitní zkoušky ve smyslu zákona a prováděcí vyhlášky. Pracovní listy podléhají zákonným ustanovením na ochranu autorských práv a nejsou určeny pro metodické účely a nesmí být využity po účely komerční.
Obsah pracovních listů nelze poskytovat žákům! Byla by tím významným způsobem ohrožena objektivita vlastní maturitní zkoušky.