NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Aktualizace nominací pedagogických pracovníků

25.08.2009
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) plní slib, který dalo školám. Dnem 24. srpna 2009 zpřístupnilo k doplnění a úpravám část Nominace informačního systému CERTIS (dále jen IS CERTIS). Školy, které na jaře tohoto roku nominovaly nebo měly nominovat prostřednictvím IS CERTIS své pedagogické pracovníky do funkce zadavatel, školní maturitní komisař, hodnotitel písemné práce, hodnotitel ústní zkoušky a dále funkci ředitele, zástupce ředitele do tzv. „volitelné nabídky“, mají ve dnech 24. – 31. 8. 2009 možnost upravovat a doplňovat údaje a osoby v nominacích. Nominované osoby budou po uzavření nominací (31. 8. 2009) průběžně zařazovány do jednotlivých kurzů odborné přípravy pedagogických pracovníků.
 
CERMAT dne 21. srpna 2009 elektronicky rozeslal dopis s podrobnými informacemi k přístupu do IS CERTIS, k editaci a doplnění pedagogických pracovníků na jednotlivých funkcí k zabezpečení společné části maturitní zkoušky. Školy, kterých se nominace týká, ale dopis jim přesto z různých důvodů nebyl doručen, mají možnost si tento dokument po přihlášení do IS CERTIS zkopírovat nebo vytisknout.