NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Aktuální informace k vydávání vysvědčení

06.09.2012

V podzimním zkušebním období roku 2012 poskytne CERMAT dle platné legislativy řediteli školy vysvědčení o maturitní zkoušce do 3 dnů ode dne, kdy shromáždil všechny výsledky daného žáka. U písemných prací je shromážděním výsledků myšleno ohodnocení písemné práce hodnotitelem.

Konkrétní termíny zpřístupnění vysvědčení:

  • Vysvědčení žáků, kterým k úspěšnému složení maturitní zkoušky chybí pouze písemná práce ve společné části, bude zpřístupněno řediteli školy nejpozději 10. září 2012.
  • Vysvědčení žáků, kteří konali pouze didaktické testy společné části, bude zpřístupněno řediteli školy nejpozději 11. září 2012.
  • Ostatním žákům (tj. žákům konajícím profilové zkoušky či ústní zkoušky společné části) bude vysvědčení zpřístupněno řediteli školy vždy do 3 dnů od předání výsledků ze školy za daného žáka.


Ředitel školy má dle platné legislativy povinnost předat vysvědčení žákovi do 3 pracovních dnů od jeho obdržení z CERMATu.