NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Aktuální zpráva o stavu školení KROK

16.06.2009

Přinášíme aktuální zprávy z projektu KROK neboli školení managementu škol k nové maturitě, které podle obsahové náplně CERMATu realizuje NIDV (Národní institut pro další vzdělávání). Školení probíhají od 15. května do 30. září. Více informací naleznete v sekci Školení k maturitě.

Dosud proběhlo v celé republice 16 školení z celkového počtu 110. Semináře probíhají podle předem daného schématu, vždy se používá stejná prezentace s vystavěnou argumentací a se zapracovanými nejčastějšími dotazy. V úvodu semináře představí pracovník NIDV vzdělávací aktivity, které jsou připraveny pod hlavičkou projektu KROK a dále v projektu financovaném z ESF - Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky. Zahájení plynule přechází v přednášku lektora o organizaci a logistice společné části maturitní zkoušky. Po každém tematickém bloku následuje diskuse.

Koncept školení byl vytvořen s cílem představit managementu škol novou maturitní zkoušku z pohledu ředitele. Za tímto účelem byly do zpětné vazby zapracovány i otázky týkající se srozumitelnosti modulů a využitelnosti získaných poznatků v praxi. Výsledkem je, že 318 respondentů z celkového počtu 351 dotázaných ocenilo srozumitelnost nejvyšší známkou a 258 vedoucích pracovníků pokládá předané informace za využitelné v praxi. Účastníky byla pozitivně hodnocena i organizace, tištěné materiály a především erudovaný výkon lektorů.