NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Bezpečnost maturit není v žádném případě ohrožena

23.03.2011

Závěrečné fáze příprav na zahájení společné části maturitní zkoušky probíhají podle stanoveného harmonogramu. Jedním z klíčových aspektů přípravy jsou přísná bezpečnostní opatření na ochranu zkušebního tajemství, tedy na ochranu obsahu testů a zadání zkoušek. Bezpečnostní opatření mají komplexní charakter a jejich samozřejmou součástí je kromě jiného aplikace standardních bezpečnostních pravidel v personální oblasti, zejména v případě pracovníků přicházejících do styku se zkušebním tajemstvím.

Vyznění článku z deníku Právo, který se snaží zpochybnit připravenost maturitní zkoušky, je v příkrém rozporu s realitou. Školy, studenti ani rodičovská veřejnost se žádných potíží obávat nemusí.

V současné době probíhají po celé republice instruktážní a konzultační semináře pro vedoucí pracovníky středních škol. Bezprostředně po jejich skončení proběhne plánovaná závěrečná prověrka všech technologických systémů a organizačních procesů tak, aby zkoušky a jejich hodnocení na školách proběhly bez komplikací.