NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Cermat dosud doporučil vyhovět zhruba čtyřem procentům odvolání

27.06.2012
Cermat k 26. červnu přijal 7 827 žádostí o přezkum maturitní zkoušky. Největší část z nich, celkem 4982 případů, se týká žádostí o přezkum hodnocení písemných prací z českého jazyka v základní úrovni obtížnosti. 1 722případů odvolání se vztahuje k didaktickému testu z matematiky rovněž v základní úrovni.

„Doposud bylo provedeno 5 135 oponentních posouzení, v 326 případech bylo vydáno kladné doporučení. To zatím odpovídá 4, 14 procenta z dosud zpracovaných žádostí,“ uvedl ředitel Cermatu Jiří Zíka s tím, že práce na zpracování oponentních hodnocení dále probíhají a závěrečná čísla budou zveřejněna po vyhodnocení všech žádostí o přezkum.

Maturanti, kteří neuspěli u některé ze zkoušek, se k 25. červnu měli možnost hlásit k opravné zkoušce v podzimním zkušebním období v září 2012.

Opravné a náhradní zkoušky/dílčí zkoušky společné části konané formou didaktického testu a písemné práce se stejně jako v loňském roce budou konat v tzv. spádových školách. Těch bude pro letošní rok cca 194. Finální počet bude nastaven podle regionální struktury přihlášek. Maturanti budou na jednotlivé spádové školy rozděleni tak, aby spádová škola byla v co nejkratší vzdálenosti od jejich kmenové školy.

Písemné zkoušky budou probíhat od 3. září, přesné termíny budou zveřejněny na stránkách www.novamaturita.cz do 15. srpna. O přesném termínu a místě konání písemných zkoušek budou maturanti informováni v pozvánce k maturitní zkoušce, kterou obdrží v papírové nebo elektronické podobě v druhé polovině srpna od ředitele své školy. Opravné a náhradní ústní zkoušky společné části, stejně jako profilové zkoušky budou probíhat na kmenových školách maturantů.
Maturitní kalendář s orientačními termíny maturitní zkoušky v podzimním období lze stáhnout zde.