NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

CERMAT připravil pro MŠMT a krajské úřady celkem 26 návrhů kladných výroků k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky podzim 2013

20.11.2013

Počet žádostí o přezkoumání výsledku či průběhu maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2013 dosáhl celkového počtu 1058. Nejvyšší počet neúspěšných maturantů či maturantů, kteří se cítili nějak poškození či znevýhodněni, celkem 619, požádal o přezkoumání didaktického testu z matematiky, 130 žáků požádalo o přezkoumání testu z češtiny a 121 o přezkoumání hodnocení písemné práce z českého jazyka. 26 maturantů s žádostí uspělo.

Některé žádosti obsahovaly podněty k více než jedné zkoušce nebo dílčí zkoušce. CERMAT tak připravoval podklady k cekem 1122 případům.

„CERMAT zpracoval oponentní posouzení ke všem podaným žádostem a v 26 případech vydal kladné doporučení,“ uvedl ředitel CERMATu Jiří Zíka.

CERMAT plní v tomto procesu ze zákona roli poradního orgánu poskytujícího součinnost, a to jak pro MŠMT, které se zabývá žádostmi o přezkoumání didaktických testů, tak i pro krajské úřady a magistrát, kam směřují žádosti o přezkoumání ústních zkoušek a písemných prací. Na základě požadavků MŠMT, krajských úřadů a magistrátu provádí CERMAT odborné oponentní posouzení formální i věcné stránky hodnocení. Samotné rozhodnutí, zda maturanti se svými žádostmi uspějí, je ale v souladu se školským zákonem plně v kompetenci MŠMT, krajských úřadů a magistrátu.

K podzimnímu zkušebnímu období maturity 2013 se přihlásilo celkem 20 659 žáků, kteří si zapsali 50 096 zkoušek a dílčích zkoušek. 5 915 žáků si podalo přihlášku k řádnému termínu, 14 427 k opravnému a 317 k náhradnímu termínu.