NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

CERMAT se distancuje od některých komerčních aktivit subjektů ze soukromého sektoru

14.02.2013

V souvislosti s množstvím různorodých aktivit a informací, které se v médiích a různých komerčních či jiných nabídkách objevují, se velmi často vyskytují odkazy na odbornou podporu či dokonce spolupráci s CERMATem.

CERMAT je organizace zřízená zákonem zejména pro přípravu a realizaci maturitní zkoušky. Tento úkol CERMAT řeší s maximální možnou profesionalitou a v rámci platných zákonných norem. V žádném případě neposkytuje nad rámec povinností vyplývajících mu ze zákona č. 106./1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jakékoli služby či informace třetím stranám k podpoře jejich soukromých aktivit. Pokud se tedy kdokoli zaštiťuje ve svých prohlášeních či nabídkách podporou či spoluprací s CERMATem, jedná se, není-li taková spolupráce stvrzena podpisem ředitele CERMATu, o zneužití a namnoze i diskreditaci dobrého jména CERMATu a CERMAT se proti takovým aktivitám jednoznačně ohrazuje a připravuje potřebné právní kroky. 

V poslední době často využívanou praktikou je, že se v rámci poskytování informací či služeb jejich poskytovatelé odkazují na spolupráci s konkrétními či anonymními zaměstnanci CERMATu. Zde platí, obdobně jako v předešlém, že se jedná o nepravdivé informace nebo o soukromé aktivity bez oficiálního souhlasu CERMATu. CERMAT i v těchto případech, pokud se o takových aktivitách dozví a pokud budou jakkoli ohrožovat dobré jméno CERMATu či dokonce procesy maturitní zkoušky, zahájí proti těmto pracovníkům potřebné pracovně právní či jiné právní kroky.

V této souvislosti CERMAT dále upozorňuje, že CERMATem neautorizované informace, aktivity či jiné činnosti mohou obsahovat informace nepravdivé nebo zavádějící a jejich užití může čtenáře postavit do nepříjemných situací v konfrontaci s podmínkami vlastní realizace maturitní zkoušky. Pokud už takové informace či služby využijete, ověřte si vždy jejich relevantnost na oficiálních stránkách CERMATu nebo dotazem na oficiálním HELPDESK (tel.: 224507507, e-mail: info@novamaturita.cz ).

Ing. Jiří Zíka
ředitel CZVV – CERMAT