NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

CERMAT se distancuje od některých komerčních aktivit subjektů ze soukromého sektoru

16.01.2014

V souvislosti s množstvím různorodých aktivit a informací, které se v médiích a různých komerčních či jiných nabídkách objevují, se velmi často vyskytují odkazy na odbornou podporu či dokonce spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen CERMAT).

CERMAT je organizace zřízená zákonem zejména pro přípravu a realizaci maturitní zkoušky. Tento úkol CERMAT řeší s maximální možnou profesionalitou a v rámci platných zákonných norem. V žádném případě neposkytuje nad rámec povinností vyplývajících mu ze zákona č. 106./1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jakékoli služby či informace třetím stranám k podpoře jejich soukromých aktivit. Pokud se tedy kdokoli zaštiťuje ve svých prohlášeních či nabídkách podporou či spoluprací s CERMATem, jedná se, není-li taková spolupráce stvrzena podpisem ředitele CERMATu, v lepším případě o informace nepravdivé.

Další často využívanou praktikou je, že se v rámci poskytování informací či služeb jejich poskytovatelé odkazují na spolupráci s konkrétními či anonymními zaměstnanci CERMATu. Zde platí, obdobně jako v předešlém, že se jedná o nepravdivé informace nebo o soukromé aktivity bez oficiálního souhlasu CERMATu.

V této souvislosti CERMAT dále upozorňuje, že CERMATem neautorizované informace, aktivity či jiné činnosti mohou obsahovat údaje nepravdivé nebo zavádějící a jejich užití může čtenáře postavit do nepříjemných situací v konfrontaci s podmínkami vlastní realizace maturitní zkoušky. Pokud už takové informace či služby využijete, ověřte si vždy jejich relevantnost na oficiálních stránkách CERMATu https://www.novamaturita.cz/ nebo dotazem na oficiální HELPDESK
(tel.: 224 507 507, e-mail: info@novamaturita.cz ).