NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Certifikace, instruktáže, školení k maturitě (CISKOM) – obecné dotazy

09.09.2010
 • O co jde v CISKOMu?
  Aktivita CISKOM je realizována v rámci projektu ESF Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky (PRO.MZ). Hlavním cílem této aktivity je vytvořit a udržet kvalitně a ověřitelně proškolenou personální infrastrukturu pro zabezpečení funkcí stanovených školským zákonem a dalších funkcí (rolí) nutných pro chod procesů maturitní zkoušky. Konkrétně jde o další vzdělávání pedagogických pracovníků formou on-line nebo smíšeného vzdělávání – kombinace distanční e-learningové i prezenční formy. Pro více informací čtěte zde.
   
 • Jaká je role NIDV ve vzdělávání pedagogů CISKOM?
  Národní institut pro další vzdělávání NIDV organizuje a provádí školení Certifikace, instruktáže, školení k maturitě (CISKOM) na základě obsahů stanovených CERMATem. Jednoduše řečeno, CERMAT má na starosti obsah a NIDV organizaci školení.
   
 • Jak je to s platbami za školení?
  Veškeré aktivity CERMATu týkající se nové maturity jsou poskytovány bezplatně – tzn. účast na školení včetně doprovodných materiálů.
   
 • Jaký je časový harmonogram školení CISKOM?
  Základní milníky školení personální infrastruktury MZ vzhledem k maturitní generálce se nacházejí zde.
   
 • Co je projekt KROK?
  Prvotní vzdělávací aktivitou byl projekt KROK, tedy on-line i prezenční školení managementu škol a on-line školení maturitních komisařů a zadavatelů. Projekt probíhal v období od dubna do září 2009. Pro více informací čtěte zde
   
 • Proč budete školit metodou e-learningu?
  Světové zkušenosti ukazují, že e-learning je vysoce efektivní všude tam, kde je cílem proškolit velké množství lidí, kteří jsou rozmístěni na velkém území. Proškolení je zároveň potřeba realizovat s vysokou mírou standardizace – všichni účastníci obdrží stejný výklad i zdroje (materiály, testy, diskusní témata apod.) Ne každý účastník kurzu může také kvůli prezenčnímu školení opustit svůj pracovní proces.
   
 • Jaká bude doba platnosti osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce?
  Platnost osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce není ze zákona časově omezena. Zákon nevyžaduje absolvovat každý rok proces vzdělávání a obnovy osvědčení. Přesto bude pro některé cílové skupiny nutné se každý rok seznámit s „novinkami“ v jejich oboru činnosti (např. aktualizované metodiky hodnocení ústní zkoušky apod.). U hodnotitelů je věcná působnost tohoto osvědčení vždy omezena na zkušební předmět, pro jehož výuku splňuje nominovaný učitel kvalifikační požadavky.
   
 • Může být ředitel nebo zástupce ředitele zároveň školním maturitním komisařem?
  V podstatě to možné je. Tuto funkci bude ale vykonávat na jiné škole. Doporučujeme proto zvážit souběh obou funkcí.
   
 • Bude školní maturitní komisař zůstávat na dané škole, anebo bude jako při současných maturitách na jiné škole?
  Školní maturitní komisař vykonává svou funkci ve společné části maturitní zkoušky na jiné škole.
   
 • Jsem ředitelem střední školy a nemohu se připojit na stránku https://www.certis.cermat.cz/, proč?
  Adresa není správná. Adresa, přes kterou se můžete připojit, je zabezpečenou stránkou – https://certis.cermat.cz. Pokud se ani po zadání této adresy nepřipojíte, volejte technickou podporu na telefonním čísle +420 224 507 225.
   
 • Je možné, aby odbornou přípravu na funkci zadavatele státních maturitních zkoušek absolvoval student pedagogické fakulty, který již na škole vyučuje?
  Pokud student pedagogické fakulty je i zaměstnancem, tzn., že učí na škole na základě výjimky, pak je možné ho přihlásit do odborné přípravy.
   
 • Předseda zkušební maturitní komise není zákonnou rolí, bude přesto v rámci projektu CISKOM proškolen?
  V rámci CISKOMu není jeho školení plánováno.