NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Český jazyk a literatura

 • Základní postup
  Podle vyhlášky 442/1991 Sb. škola stanovuje pro ústní maturitní zkoušku 25−30 témat. Na tomto postupu se v roce 2010 nic neměnilo. Novinka spočívala v možnosti využít pro samotnou zkoušku pracovní listy v podobě platné od roku 2011.
   
 • Jak bylo možné použít pracovní listy?
  Již v roce 2010 šlo využít pracovní listy v souladu s principem jejich používání v nové maturitě. Maturant tedy po vylosování čísla tématu dostal od maturitní komise pracovní list, s tímto pracovním listem se připravil na potítku a pracovní list měl k dispozici i v průběhu zkoušky. Podmínkou bylo, aby pracovní list tematicky odpovídal vylosovanému tématu.
   
 • Jak šlo získat (připravit si) pracovní listy?
  Cesta k pracovním listům byla stejná jako při nové maturitě. To znamená, že:
 1. škola si mohla připravit pracovní listy sama, nebo
 2. škola mohla použít sadu pracovních listů pro ústní zkoušku 2010 v rámci banky pracovních listů CERMATu, nebo
 3. škola mohla využít pracovní listy ze sady pracovních listů vytvořené pro MZ 2010 v rámci banky pracovních listů CERMATu jako východisko pro dotvoření pracovních listů podle vlastních představ a potřeb.
 • Jak se dostat k sadě pracovních listů pro rok 2010? Obě sady pracovních listů obsahovaly 70 pracovních listů a byly určeny pro použití při maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2009/2010. Byly přístupné pro všechny školy, které se přihlásily pomocí přihlašovací aplikace projektu - přihlášení bylo možné prostřednictvím přístupového hesla do IS CERTIS, přihlašovacím jménem bylo REDIZO školy. V přihlašovacím formuláři školy označily variantu využití připravených pracovních listů, a zda budou respektovat metodiku zkoušení hodnocení. Na základě údajů v přihlašovací aplikaci byla registrovaným školám zpřístupněna sada pracovních listů - pracovní listy byly k dispozici ke stažení od 15. 3. 2010.
   
 • Jaké byly varianty konání ústní maturitní zkoušky v roce 2010 s využitím pracovních listů CERMATu?
 1. Škola se přihlásí pouze ke stažení sady pracovních listů. Této škole bude ze strany CERMATu poskytnuta metodická podpora pro oblast vývoje pracovních listů.
 2. Škola se přihlásí ke stažení sady pracovních listů a zaváže se k tomu, že poskytne CERMATu zpětnou vazbu v tom smyslu, že sdělí CERMATu, které pracovní listy použila beze změny, které změnila a které nepoužila vůbec. Této škole bude ze strany CERMATu poskytnuta metodická podpora pro oblast vývoje pracovních listů.
 3. Škola se přihlásí ke stažení sady pracovních listů a zaváže se k tomu, že bude hodnotit ústní zkoušku podle pravidel připravených pro novou maturitu (kritéria hodnocení, záznam o hodnocení ústní zkoušky). Této škole bude ze strany CERMATu poskytnuta metodická podpora pro oblast vývoje pracovních listů a specifická metodická podpora zejména pro oblast hodnocení ústní zkoušky.
 4. Škola se přihlásí ke stažení sady pracovních listů a zaváže se k tomu, že bude hodnotit ústní zkoušku podle pravidel připravených pro novou maturitu (kritéria hodnocení, záznam o hodnocení ústní zkoušky). Škola se zapojí rovněž do pilotáží didaktických testů a zadání písemných prací (duben 2010). Škola poskytne CERMATu výsledky maturantů u ústní zkoušky. Této škole bude ze strany CERMATu poskytnuta metodická podpora pro oblast vývoje pracovních listů a specifická metodická podpora zejména pro oblast hodnocení ústní zkoušky.
 • Jak bylo možné přiřadit pracovní listy k maturitním tématům?
  Přiřazení pracovních listů k maturitním tématům bylo v kompetenci každé jednotlivé školy. Variant postupu existovala celá řada, jeden z nich je ilustrován následujícím příkladem. Pracovní listy jsou k tématům přiřazovány pouze ze sady pracovních listů CERMATu vytvořených pro ústní zkoušku 2010, a to vždy tak, aby bylo možné pracovat s ním jako s reprezentativním pro dané téma.

  Téma 1: Starověká a středověká literatura a její význam pro evropskou vzdělanost
  Pracovní list Bible

  Téma 2: Česká literatura od jejích staroslověnských počátků po doznívání husitství
  Pracovní list Kosmas: Kronika česká

  Téma 3: Renesanční literatura ve světě
  Pracovní list W. Shakespeare: Hamlet

  Téma 4: Humanismus v české literatuře, J. A. Komenský
  Pracovní list J. A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

  Téma 5: Umělecké proudy v literatuře 17. a 18. století
  Pracovní list Molière: Lakomec

  Téma 6: Významní představitelé české literatury 19. století
  Pracovní list B. Němcová: Babička

  Téma 7: Romantismus ve světové a české literatuře
  Pracovní list V. Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži

  Téma 8: Májovci
  Pracovní list J. Neruda: Povídky malostranské

  Téma 9: Ruchovci a lumírovci
  Pracovní list J. Vrchlický: Noc na Karlštejně

  Téma 10: Realismus ve světové literatuře 19. století
  Pracovní list F. M. Dostojevskij: Zločin a trest

  Téma 11: Divadlo 19. století
  Pracovní list A. a V. Mrštíkové: Maryša

  Téma 12: Moderní básnické směry konce 19. století
  Pracovní list O. Březina: Větry od pólů

  Téma 13: Česká poezie počátku 20. století
  Pracovní list K. Toman: Měsíce

  Téma 14: První světová válka v české a světové literatuře
  Pracovní list J. Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

  Téma 15: Česká meziválečná poezie
  Pracovní list V. Nezval: Pantomima

  Téma 16: Česká historická próza
  Pracovní list J. Durych: Rekviem

  Téma 17: Česká meziválečná próza
  Pracovní list I. Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník

  Téma 18: Karel Čapek
  Pracovní list K. Čapek: Válka s mloky

  Téma 19: Nejvýznamnější díla světové literatury 1. pol. 20. století
  Pracovní list V. Woolfová: Paní Dallowayová

  Téma 20: Vývoj poválečné české poezie
  Pracovní list J. Kolář: Prométheova játra

  Téma 21: Druhá světová válka v české a světové literatuře
  Pracovní list N. Mailer: Nazí a mrtví

  Téma 22: Poválečný vývoj české prózy do konce 60. let 20. století
  Pracovní list J. Škvorecký: Zbabělci

  Téma 23: Česká próza od 70. let 20. století do současnosti
  Pracovní list M. Urban: Hastrman

  Téma 24: Současná světová literatura
  Pracovní list U. Eco: Jméno růže

  Téma 25: Současná divadelní, televizní a filmová tvorba
  Pracovní list K. Legátová: Želary
   
 • Jak bylo možné hodnotit ústní maturitní zkoušku v případě využití pracovních listů? I v případě, že škola využila pracovní listy a hodnotila podle metodiky nové maturity, byl výsledek maturanta u ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury v roce 2010 vyjádřen známkou.