NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

CISKOM: odborná příprava na funkce HOD a ŠMK

18.03.2011
Aktuální informace pro hodnotitele a školní maturitní komisaře

Žádáme účastníky, kteří si ještě svá Osvědčení nepřipravili k tisku, aby tak učinili do pátku 25. března t. r. do 18,00 hod. Pokud si Osvědčení k tisku nepřipravíte, systém nám je neumožní vytisknout.

Vytištěná Osvědčení budeme na školy rozesílat v období od 1. do 8. dubna 2011.

Informace týkající se jmenování do funkce hodnotitele PP/ÚZ

Čísla Osvědčení pro jmenování do funkce hodnotitele písemné práce i ústní zkoušky (ČJL a CJ) budou k dispozici v tabulkách certifikací v LMS již od 28. března 2011, ale pouze za předpokladu, že si účastník Osvědčení připraví k tisku do 25. 3. 2011, pokud si jej nepřipravil již dříve.