NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

CISKOM: odborná příprava na funkce HOD a ŠMK - tisk a distribuce Osvědčení

12.04.2011
Aktuální informace pro hodnotitele a školní maturitní komisaře:
Žádáme účastníky, kteří si ještě svá Osvědčení nepřipravili v LMS Moodle (e-learningové studijní prostředí) v tabulce certifikací k tisku, aby tak učinili do středy 20. dubna t. r. do 18,00 hod.
Dne 13. dubna 2011 obdržíte e-mail s výzvou a postupem, jak si Osvědčení pro tisk připravit. Pokud si Osvědčení k tisku nepřipravíte, systém nám je neumožní vytisknout.
Vytištěná Osvědčení budeme na školy rozesílat 27. a 28. dubna 2011.

Informace týkající se jmenování do funkce hodnotitele PP/ÚZ:
Čísla Osvědčení pro jmenování do funkce hodnotitele písemné práce i ústní zkoušky (ČJL a CJ) budou k dispozici v tabulkách certifikací v LMS již od 22. dubna 2011, ale pouze za předpokladu, že si účastník Osvědčení připraví k tisku do 20. dubna 2011, pokud si jej nepřipravil již dříve.