NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

CISKOM – Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele a ŠMK rozeslány do škol

06.12.2010

Dne 6. 12. byla dokončena 3. vlna distribuce Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce (dále jen Osvědčení) pro účastníky odborné přípravy na funkce hodnotitele (HOD) k zabezpečení společné části maturitní zkoušky. Nově byly rozesílány též Osvědčení certifikovaným školním maturitním komisařům (ŠMK). Rozesílka více jak 5 tis. Osvědčení do 1 207 škol proběhla postupně po jednotlivých krajích viz. tabulka. Podmínkou pro vydání a zaslání Osvědčení pro HOD bylo ukončení e-learningového studia, vypracování domácího úkolu a úspěšné absolvování závěrečné certifikace. ŠMK prošli e-learningem a při prezenčním školení se prakticky seznámili s obsluhou pracoviště DDT (datový digitalizační terminál) a poté absolvovali teoretickou a praktickou část certifikace. Před vlastním tiskem Osvědčení si ještě každý účastník zkontroloval a potvrdil správnost osobních údajů, které jsou uvedeny v Osvědčení. Ředitel i účastník obdrželi k Osvědčení průvodní dopis se všemi informacemi, jak s Osvědčením nakládat. Zasílána byla Osvědčení pro hodnotitele písemných prací i ústních zkoušek žáků z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk). 

Kraj Osvědčení nachystáno k tisku do tohoto termínu Distribuce Osvědčení Počet škol Počet Osvědčení pro HOD  Počet Osvědčení pro ŠMK
Karlovarský 28.11.2010 do 18,00hod 1.12.2010 31 96 42
Jihočeský 28.11.2010 do 18,00hod 1.12.2010 83 188 139
Liberecký 28.11.2010 do 18,00hod 1.12.2010 46 112 72
Plzeňský 28.11.2010 do 18,00hod 1.12.2010 56 170 55
           
Jihomoravský 29.11.2010 do 18,00hod 2.12.2010 127 453  185
Pardubický 29.11.2010 do 18,00hod 2.12.2010 68  247 107
Olomoucký 29.11.2010 do 18,00hod 2.12.2010 81  220 112
           
Praha 30.11.2010 do 18,00hod 3.12.2010 163 585  173
Středočeský 30.11.2010 do 18,00hod 3.12.2010 121  457 143
Královéhradecký 30.11.2010 do 18,00hod 3.12.2010 72  163 121
Vysočina 30.11.2010 do 18,00hod 3.12.2010 60  169 88
           
Zlínský 1.12.2010 do 18,00hod 6.12.2010 70  277 98
Moravskoslezský 1.12.2010 do 18,00hod 6.12.2010 137  472 196
Ústecký  1.12.2010 do 18,00hod 6.12.2010 92  266 157
      1 207 3 875  1 688
Další distribuce Osvědčení jak pro hodnotitele, tak pro ŠMK (poslední před MZ 2011) je plánována na konec března 2011.
O přesném termínu budeme předem informovat.