NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

CISKOM – Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele rozeslána do škol

05.10.2010

Dne 4. 10. 2010 byla dokončena 2. vlna distribuce Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele (dále jen Osvědčení) pro účastníky odborné přípravy na funkce hodnotitele k zabezpečení společné části maturitní zkoušky. Rozesílka více jak 7 tis. Osvědčení do 1 064 škol proběhla postupně po jednotlivých krajích viz tabulka. Podmínkou pro vydání a zaslání Osvědčení bylo ukončení e-learningového studia, vypracování domácího úkolu a úspěšné absolvování závěrečné certifikace. Před vlastním tiskem Osvědčení si ještě každý účastník zkontroloval a potvrdil správnost osobních údajů, které jsou uvedeny v Osvědčení. Ředitel i účastník obdrželi k Osvědčení průvodní dopis se všemi informacemi, jak s Osvědčením nakládat. Zasílána byla Osvědčení pro hodnotitele písemných prací i ústních zkoušek žáků z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk). 
 

Kraj Osvědčení nachystáno k tisku do tohoto termínu Distribuce Osvědčení Počet škol  Počet Osvědčení
Karlovarský 28.9.2010 do 18,00hod 30.9.2010 27 214
Ústecký 28.9.2010 do 18,00hod 30.9.2010 90 753
Liberecký 28.9.2010 do 18,00hod 30.9.2010 41 288
Plzeňský 28.9.2010 do 18,00hod 30.9.2010 52 368
         
Moravskoslezský 29.9.2010 do 18,00hod 30.9.2010 115 732
Vysočina 29.9.2010 do 18,00hod 30.9.2010 51 354
Olomoucký 29.9.2010 do 18,00hod 30.9.2010 64 451
Praha 29.9.2010 do 18,00hod 30.9.2010 137 851
Zlínský 29.9.2010 do 18,00hod 1.10.2010 66 519
         
Jihočeský 30.9.2010 do 18,00hod 1.10.2010 70 506
Pardubický 30.9.2010 do 18,00hod 1.10.2010 59 362
Jihomoravský 30.9.2010 do 18,00hod 4.10.2010 119 854
Středočeský 30.9.2010 do 18,00hod 4.10.2010 107 902
Královehradecký 30.9.2010 do 18,00hod 4.10.2010 66 362
      1 064 7 516
 O termínu další distribuce Osvědčení jak pro hodnotitele, tak nově i pro školní maturitní komisaře budeme předem informovat.