NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Didaktický test a písemná práce z českého jazyka a literatury

02.05.2014

Zkouška společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je zkouška komplexní. Pro úspěšné absolvování celé zkoušky je třeba uspět u všech tří dílčích zkoušek, kterými jsou didaktický test, písemná práce a ústní zkouška.

Písemné zkoušky z českého jazyka a literatury proběhnou v pondělí 5. května 2014.
Podrobnější informace k jednotlivým dílčím zkouškám naleznete v tematicky zaměřeném Maturitním zpravodaji č. 25.

Český jazyk a literatura – didaktický test

Začátek zkoušky: 8:00 hodin.

Časový limit na vykonání zkoušky: 60 minut (Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas navýšen v souladu s platným posudkem Školského poradenského zařízení. Cizinci, kteří pobývají na území ČR nepřetržitě po dobu kratší než dva roky a tuto skutečnost uvedli na přihlášce k maturitní zkoušce, mají časový limit na zvládnutí didaktického testu navýšen o 15 minut.).

Povolené pomůcky: psací potřeby.

Český jazyk a literatura – písemná práce

Začátek zkoušky: 11:30 hodin.

Čas na výběr z 10 zadání: 25 minut.

Časový limit na vykonání zkoušky: 90 minut (Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas navýšen v souladu s platným posudkem Školského poradenského zařízení. Cizinci pobývající v České republice méně než dva roky mají čas prodloužen o půl hodiny).

Povolené pomůcky: psací potřeby, Pravidla českého pravopisu.

Pro přípravu na písemnou práci z českého jazyka a literatury CERMAT připravil užitečnou příručku JAK NA TO – písemná práce z ČJL. Tuto příručku naleznete ke stažení v záložce Publikace k maturitě 2014.


Základní informace ke všem zkouškám společné části maturit naleznete v Žákovském průvodci maturitní zkouškou.