NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Didaktický test a písemná práce z českého jazyka a literatury

02.09.2014

Písemné zkoušky z českého jazyka a literatury proběhnou ve středu 3. září 2014.
Podrobnější informace k jednotlivým dílčím zkouškám naleznete v tematicky zaměřeném Maturitním zpravodaji č. 25.

Český jazyk a literatura – didaktický test

Začátek zkoušky
: 8:00 hodin.

Časový limit na vykonání zkoušky: 60 minut (Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas navýšen v souladu s platným posudkem Školského poradenského zařízení. Cizinci, kteří pobývají na území ČR nepřetržitě po dobu kratší než dva roky a tuto skutečnost uvedli na přihlášce k maturitní zkoušce, mají časový limit na zvládnutí didaktického testu navýšen o 15 minut.).

Povolené pomůcky: psací potřeby.


Český jazyk a literatura – písemná práce

Začátek zkoušky:
12:15 hodin.

Čas na výběr z 10 zadání: 25 minut.

Časový limit na vykonání zkoušky: 90 minut (Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas navýšen v souladu s platným posudkem Školského poradenského zařízení. Cizinci pobývající v České republice méně než dva roky mají čas prodloužen o půl hodiny).

Povolené pomůcky: psací potřeby, Pravidla českého pravopisu.

Pro přípravu na písemnou práci z českého jazyka a literatury CZVV připravilo užitečnou příručku JAK NA TO – písemná práce z ČJL. Tuto příručku naleznete ke stažení v záložce Publikace k maturitě 2014.

JZS2012_p

Kalendar 2012