NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Didaktický test a písemná práce z českého jazyka a literatury

04.05.2015

Úterý 5. května 2015 patří českému jazyku a literatuře!

Zkouška společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je zkouška komplexní. Pro úspěšné absolvování celé zkoušky je třeba uspět u všech tří dílčích zkoušek, kterými jsou didaktický test, písemná práce a ústní zkouška.
Podrobnější informace k jednotlivým dílčím zkouškám českého jazyka a literatury naleznete v tematicky zaměřeném Maturitním zpravodaji č. 31.

Pro přípravu na písemnou práci z českého jazyka a literatury Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo užitečnou příručku JAK NA TO – písemná práce z ČJL. Tuto příručku naleznete ke stažení v záložce Publikace k maturitě 2015.

Český jazyk a literatura – didaktický test

Začátek zkoušky: 8:00 hodin.
Časový limit na vykonání zkoušky: 60 minut (Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas navýšen v souladu s platným posudkem Školského poradenského zařízení. Cizinci, kteří pobývají na území ČR nepřetržitě po dobu kratší než dva roky a tuto skutečnost uvedli na přihlášce k maturitní zkoušce, mají časový limit na zvládnutí didaktického testu navýšen o 15 minut.).
Povolené pomůcky: psací potřeby.

Český jazyk a literatura – písemná práce

Začátek zkoušky: 11:30 hodin.
Čas na výběr z 10 zadání: 25 minut.
Časový limit na vykonání zkoušky: 90 minut (Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas navýšen v souladu s platným posudkem Školského poradenského zařízení. Cizinci pobývající v České republice méně než dva roky mají čas prodloužen o 30 minut).
Povolené pomůcky: psací potřeby, Pravidla českého pravopisu.

Základní informace ke všem zkouškám společné části maturit naleznete v Žákovském průvodci maturitní zkouškou – jaro 2015.