NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Didaktický test z českého a anglického jazyka

02.05.2017

Středa 3. května 2017 je věnována didaktickému testu z českého jazyka a literatury a didaktickému testu z anglického jazyka.

Podrobné informace jsou k naleznutí v Maturitním zpravodaji.

Připomínáme, že maturantům doporučujeme používat obyčejné modré či černé propisovací tužky, které píší dostatečně silně. Tzv. gumovací pera by maturanti neměli využívat, vlivem tepla při skenování záznamových archů může dojít ke špatné čitelnosti jejich odpovědí a textů. 

Český jazyk a literatura – didaktický test

Začátek zkoušky: 8:00 hodin.

Časový limit na vykonání zkoušky: 60 minut (žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas navýšen v souladu s platným doporučením Školského poradenského zařízení). Cizinci, kteří pobývají na území ČR po dobu kratší než čtyři roky, mají časový limit u didaktického testu prodloužen o 15 minut.

Povolené pomůcky: V průběhu testování není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky, vyjma psacích potřeb.

Další informace ke zkoušce z českého jazyka a literatury naleznete zde.

Anglický jazyk – didaktický test

Začátek zkoušky: 12:15 hodin.

Časový limit na vykonání zkoušky: poslechový subtest - 40 minut a subtest čtení a jazyková kompetence - 60 minut (žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas navýšen v souladu s platným doporučením Školského poradenského zařízení).

Povolené pomůcky: V průběhu testování není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky, vyjma psacích potřeb.

Další informace k písemné práci z anglického jazyka naleznete zde.