NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

dotazy podle zákona č. 106/1999

Materiály zveřejněné na základě žádosti o poskytnutí/zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (č.j. C216/B/2018/Ř)

Materiál týkající se chyb spadajících do kr. 2A/B a jejich hodnocení

Manuál k diskusím nad pracemi

Očekávání k jednotlivým zadáním (MZ 2017 jarní termín)

Očekávání k jednotlivým zadáním (MZ 2018 jarní termín)