NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Druhá aktualizace banky pracovních listů (český jazyk a literatura)

07.09.2009

Na počátku července CERMAT zahájil postupné zpřístupňování pracovních listů ve smyslu § 6, odstavce (5) prováděcí vyhlášky k zákonu č. 561/2004 Sb. v platném znění. Uvedené ustanovení ukládá CERMATu tuto povinnost do 30. září 2009.
 
Oprávnění uživatelé najdou v bance pracovní listy k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury již od uvedeného počátku července. První aktualizace proběhla na konci července, nyní je banka doplněna o dalších více než 160 pracovních listů. Další rozšíření banky pracovních listů je plánováno na konec září.
 
Pracovní listy jsou tříděny podle schématu:

S pracovními listy v bance lze zacházet pouze v souladu s informacemi obsaženými v metodických materiálech CERMATu.
Je možné je upravovat pouze pro potřeby přípravy maturitní zkoušky ve smyslu zákona a prováděcí vyhlášky. Pracovní listy podléhají zákonným ustanovením na ochranu autorských práv a nejsou určeny pro metodické účely a nesmí být využity pro účely komerční.
 
Obsah pracovních listů nelze poskytovat žákům! Byla by tím významným způsobem ohrožena objektivita vlastní maturitní zkoušky.