NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Důležité upozornění: Žádosti o přezkum se neposílají do CERMATu!

13.09.2012

CERMAT není institucí, která by ze zákona mohla o přezkumech maturitní zkoušky rozhodovat. Ze školského zákona č. 561/2004 Sb. § 82, jsou institucemi pro rozhodování ve věci žádosti o přezkum výsledku či průběhu maturitní zkoušky ministerstvo školství (pro didaktické testy), respektive krajský úřad (pro ostatní zkoušky či dílčí zkoušky),

Pakliže nebude žádost o přezkum výsledku či průběhu maturitní zkoušky podána správným způsobem a v zákonem stanovené lhůtě, riskuje žadatel, že se výše zmíněné instituce nebudou žádostí moci zabývat pro zmeškání lhůty. 

Veškeré podstatné informace pro podávání žádostí o přezkum výsledku či průběhu maturitní zkoušky lze nalézt zde.