NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Důvody odkladu spuštění plné verze maturitní zkoušky

V listopadu 2011 byla schválena novela školského zákona, která prodloužila model maturitní zkoušky z roku 2011 i na rok 2012. Místo původního modelu společné (státní) části maturity 3 + 3 - tj. 3 povinné zkoušky (1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk, 3. matematika nebo občanský a společenskovědní základ nebo informatika) + max. 3 nepovinné zkoušky - budou maturanti v roce 2012 maturovat dle modelu 2 + 3 - tj. 2 povinné zkoušky (1. český jazyk a literatura a 2. cizí jazyk nebo matematika) + max. 3 nepovinné zkoušky. 

Existují dva hlavní důvody, proč s náběhem plného modelu 3+3 počkat do roku 2013:

  1. Nedostatečná připravenost zejména odborných škol na zavedení povinné zkoušky z cizího jazyka, což jasně ukazují výsledky maturitní zkoušky 2011. Tyto školy potřebují nejméně rok na to, aby zohlednily pravý stav cizojazyčných znalostí svých žáků v didaktické praxi a snížily tak riziko neúspěchu u zkoušek z cizího jazyka.
  2. Druhým důvodem odkladu spuštění plné verze je předmět informatika. Podle školních vzdělávacích programů se informatika na jednotlivých školách vyučuje velice rozmanitě a od standardů v podobě katalogu požadavků k maturitní zkoušce, které jsou v platnosti dva roky, se značně liší. Vyplývá to hlavně z personálních a technických podmínek. Zavedení informatiky, byť jen jako volitelného předmětu v rámci povinných zkoušek, vytváří zvýšené riziko neúspěšnosti u třetí povinné zkoušky, vyžádá si proto delší čas.