NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

E-mail pro koordinátory a školní maturitní komisaře projektu MAG´10

12.10.2010

Včera ve večerních hodinách obdrželi vyslaní školní maturitní komisaři a pověřené osoby pro MAG´10 tento e-mail, obsahující nejčastěji kladené dotazy zaznamenané během včerejšího dne na Help Desku CERMATu: 

Vážená paní,

vážený pane,

tento mail je pouze informativní, proto na něj prosím neodpovídejte.

V příloze zasílám nejčastější dotazy z 1. dne realizace maturitní generálky 2010.

 

Digitalizace na DDT

1.      Jak je to nyní s digitalizací písemných prací? Kolikrát a co se digitalizuje?

Originály písemných prací se nechají nejprve ohodnotit hodnotiteli. Teprve poté následuje digitalizace písemných prací, prezenční listiny a protokolu z učebny, to znamená, že záznamové archy písemných prací se digitalizují pouze jednou až po ohodnocení hodnotiteli.

2.      Chybí mi nějaký dokument na digitalizaci – záznamový arch, prezenční listina, protokol z učebny. Kde si ho vytisknu?

Na pracovišti DDT otevřete pracovní plochu a klikněte na ikonu „Digitalizace“. Otevře se Vám obrazovka, která má v horní části žlutý pruh označený jako Nestandardní situace. Na žlutý pruh klikněte. Rozbalí se Vám nová tlačítka. Vyberte tlačítko „Tiskni duplikát dokumentu“. V roletkách postupně zadávejte požadovanou specifikaci dokumentu, který hledáte. Poté lze dokument vytisknout.

Zapište seznam chybějících dokumentů a odešlete ho CERMATU na adresu mag10@cermat.cz. Do e-mailu uveďte REDIZO školy.

3.      Na DDT není digitalizační plán.

Restartujte DDT a po cca hodině proveďte digitalizaci.

4.      Jak dlouho může trvat odeslání digitalizační dávky?

Pokud se proces odeslání dávky neukončí do 3 hodin (nedošlo-li k jeho přerušení), zavolejte HELP DESK CERMATU tel. 224 507 507.

Stavy „Validuje se“ a „Hodnotí se“ jsou v pořádku, dávka byla úspěšně odeslána. Komisař se může odhlásit z DDT.

5.      Certifikát je neplatný?

Proveďte odvolání certifikátu a vygenerujte si nový.

 

Administrace zkoušek a hodnocení PP

6.      Mohou žáci opustit učebnu před koncem časového limitu?

Žáci bez zdravotních potíží nikoliv. Mohli by tím rušit ostatní, kteří mají právo v klidu vykonat zkoušku v celém vymezeném čase. Výjimkou jsou zdravotní důvody.

7.      Zadavatel vyplnil křížek tam, kde být nemá?

Celé pole s chybným křížkem začerněte, čímž platnost křížku zrušíte.

8.      Jsou povoleny šmíráky (volné papíry)?

Ne, žáci mohou pro své poznámky použít volné místo v testovém sešitu.

9.      Hodnocení písemných prací?

V IS CERTIS – záložka Knihovna obecná – byla vyvěšena zadání písemné práce z českého jazyka a literatury pro obě úrovně obtížnosti. Tato zadání předávají ředitelé škol hodnotitelům písemných prací. Stejným způsobem budou vyvěšována zadání písemných prací z jednotlivých cizích jazyků a očekávání, která ze zadání vyplývají (spolu s ukázkami ohodnocených písemných prací), a to vždy poté, co uplyne doba vyhrazená v jednotném zkušebním schématu pro konání dané písemné práce. Hodnotitelé písemných prací z českého jazyka a literatury i cizích jazyků postupují při hodnocení podle metodických materiálů, s nimiž byli seznamováni v rámci školení hodnotitelů písemných prací.

 

Ukončení zkoušek ve zkušebním místě

10.   Kdy a jak se zpracovává Protokol o průběhu zkoušky ve zkušebním místě (PZM)?

Po ukončení administrace všech zkoušek, případně až po ohodnocení a digitalizaci písemných prací. Protokol PZM zpracuje komisař na pracovišti DDT (po vstupu do CERTISu pomocí ikony CERTIS na pracovní ploše DDT). Protokol PZM může komisař vyplňovat postupně tak, jak se k němu dostávají protokoly z učeben. Hotový Protokol PZM schvaluje v CERTISu ředitel školy. Schválený Protokol tiskne ŠMK. Vytištěný protokol podepíše komisař i ředitel. Komisař podepsaný Protokol PZM digitalizuje a předá řediteli školy k archivaci.

Nemáte-li Osvědčení ŠMK, pak tuto položku na Protokolu PZM nevyplňujte.

11.   Kde v CERTISu najde ředitel školy tabulku pro zápis omluvy neúčasti žáků na zkoušce?

Pro maturitní generálku není tato sestava v informačním systému CERTIS zavedena. Nic proto

nevyplňujete.

12.   Co a jak dlouho se v maturitní generálce archivuje?

Ředitel školy uschová ve škole záznamové archy, prezenční listiny, protokoly z učeben a protokol ze zkušebního místa do konce listopadu t.r., aby do nich bylo možné nahlédnout pokud by měl žák výhrady k Protokolu o výsledcích zkoušek za maturitní generálku.

13.   Co a jak se odesílá zpět do CERMATu?

Do CERMATu se odesílá prázdná modrá bedna. Na bednu nalepte barevnou průvodku, kterou naleznete uvnitř bedny a odešlete zpět CERMATu. (Poštovné hradí CERMAT.)

 

 

Ing. Jiří Zíka

manažer MAG10