NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Hodnocení zkoušky

Hodnocení zajišťuje CZVV prostřednictvím sítě certifikovaných hodnotitelů. Takový hodnotitel prošel několika školeními a závěrečnými ověřeními způsobilosti. 
Hodnotitel písemných prací postupuje při hodnocení dle dané metodiky hodnocení.

Kritéria hodnocení

Úroveň komunikativní kompetence pisatele posuzujeme ve vztahu ke komunikačnímu záměru, tj. zda pisatel dokázal sdělit to, co sdělit měl, a s ohledem na posuzovanou úroveň, tj. jak pisatel sdělil to, co sdělit měl. Na tomto principu jsou postavena i kritéria hodnocení pro posuzování písemné práce.

Posuzované charakteristiky písemné práce

V písemné práci jsou prostřednictvím analytických kritérií hodnocení samostatně hodnoceny a také zaznamenávány 4 základní aspekty písemného projevu:

  • zpracování zadání a obsah,
  • organizace a koheze textu,
  • slovní zásoba a pravopis,
  • mluvnické prostředky.

 
Kritéria hodnocení písemné práce


Ke stažení: