NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Ilustrační testy z cizích jazyků napoví více o úpravě konceptu didaktického testu z cizího jazyka

03.11.2015

Od jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2016 bude upraven koncept didaktického testu (DT) z cizího jazyka. Změny v DT jsou následující:

1) navýšení počtu alternativ ze tří na čtyři v 1. části poslechového subtestu;
2) zvýšení počtu úloh ze sedmi na osm ve 3. části poslechového subtestu;
3) změna skladby bodování úloh.

Změny uvedené pod body 1) a 2) jsou zakotveny v katalogu požadavků zkoušky z cizích jazyků platném od roku 2016, který byl vydán v dubnu 2014. Nově zavedený koncept didaktického testu z cizího jazyka posílí validitu i reliabilitu celé zkoušky, lépe rozloží podíl ověřovaných dovedností (specifických cílů) a omezí vliv „hádání“.

Aby si žáci i jejich učitelé mohli udělat o výše zmíněných úpravách představu, zveřejnilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání sadu ilustračních testů z jednotlivých cizích jazyků.

Ilustrační testy naleznete v záložce Testy a zadání.