NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Vyjádření k didaktickým testům z anglického jazyka podzimního zkušebního období společné části maturitní zkoušky 2018

10.09.2018
Závěry jednání Nezávislé odborné komise MŠMT potvrzují, že didaktický test podzimního termínu maturit z anglického jazyka odpovídá požadavkům kladeným na maturanty.
Nezávislá odborná komise MŠMT na svém dnešním jednání dospěla k závěru, že všechny úlohy v didaktickém testu z anglického jazyka v podzimním zkušebním období 2018 i didaktický test jako celek odpovídají Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka platného od školního roku 2015/2016.
Komise se zároveň v reakci na podnět MŠMT zabývala kvalitou nahrávek k poslechovým úlohám testu a konstatuje, že nahrávky nevykazují žádné nedostatky, což potvrzují i psychometrické charakteristiky těchto úloh.