NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Informace k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2017

01.06.2017

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky odstartují 4. září podzimní zkušební období maturitní zkoušky 2017. V termínu mezi 4. a 8. září 2017 se budou konat didaktické testy a písemné práce společné části, které budou od 11. září následovány ústními zkouškami. Profilové zkoušky se mohou konat v období od 1. do 20. září 2017.

Základní informace k podzimnímu zkušebnímu období


K maturitě v září se mohou dostavit ti žáci, kteří podají přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období řediteli své školy, a učiní tak nejpozději do 26. června 2017. Další podmínkou je samozřejmě úspěšné ukončení posledního ročníku střední školy. Na složení maturitní zkoušky má každý žák celkem 3 pokusy a zkoušku musí vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku střední školy. Pro žáky, kteří nebyli připuštěni k jarnímu zkušebnímu období a v létě budou skládat reparát nebo dodatečnou klasifikaci, se jedná o první, řádný termín zkoušky. Náhradní zkoušku pak vykonávají ti žáci, kteří byli na jaře ředitelem školy řádně omluveni. Náhradní zkoušky se mohou konat z povinných i z nepovinných zkoušek.  

Pro žáky, kteří některou zkoušku či dílčí zkoušku v předešlém termínu nevykonali úspěšně (včetně těch, kteří zkoušku nekonali a omluva jim nebyla ředitelem školy uznána), se jedná o zkoušku opravnou. Opravné zkoušky se konají pouze u povinných zkoušek, neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky se neopravují. Při přihlašování k opravné, případně náhradní zkoušce, si nelze změnit předmět. K náhradním a opravným zkouškám se žák nemusí nutně přihlásit ihned v podzimním zkušebním období 2017, ale během 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku studia, jak je uvedeno výše.

Termín pro písemné zkoušky společné části MZ v podzimním období byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášen od 4. do 8. září 2017 a zkoušky se budou konat na tzv. spádových školách, na které budou žáci přiděleni s ohledem na vzdálenost od vlastní kmenové školy. 

Jednotné zkušební schéma zveřejní Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. srpna 2017. Toto schéma bude následně publikováno na oficiálních stránkách www.novamaturita.cz. O termínu a místě konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky budou přihlášení žáci rovněž informováni prostřednictvím pozvánky k písemným zkouškám, kterou obdrží v druhé polovině srpna od ředitele své školy v papírové či elektronické podobě, nebo si ji nechají zaslat přes výsledkový portál žáka.

Ústní zkoušky společné části se konají na kmenové škole v období 11. – 20. září v termínech stanovených ředitelem školy. Od 1. do 20. září mohou souběžně probíhat také zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním. Žákovský seznam literárních děl k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury odevzdávají žáci řediteli školy nejpozději do 30. června 2017.