NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Informace k uvádění prospěchu z nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky na vysvědčení a k možnosti omluvit neúčast na nepovinné zkoušce

30.05.2011

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydává informaci k případům, kdy se žák přihlásil pro jarní zkušební období 2011 k nepovinné zkoušce společné části maturitní zkoušky, avšak nemá zájem nepovinnou zkoušku konat, protože nedošlo k původně zvažované úpravě vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, která měla vyloučit uvádění stupně „5 – neprospěl“ z nepovinných zkoušek na vysvědčení:

1. Žák má možnost se neúčastnit nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky, pokud omluví svoji neúčast a ředitel školy omluvu uzná. Neúčast u zkoušky potom nebude důvodem pro její hodnocení stupněm „5 – neprospěl“. (Srov. § 81 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.) MŠMT zdůrazňuje, že uznání omluvy žáka je plně v kompetenci ředitele školy, který také posuzuje závažnost důvodů neúčasti u zkoušky. MŠMT doporučuje ředitelům středních škol, aby omluvy z nepovinných zkoušek v jarním zkušebním období roku 2011 uznávali.

2. Žák se může z nepovinné zkoušky společné části omluvit i v případě, že již vykonal některou z dílčích zkoušek (např. u zkoušky z cizího jazyka již vykonal ústní zkoušku), pokud ho ještě čeká alespoň 1 dílčí zkouška. Nepovinná zkouška společné části vždy obsahuje dílčí zkoušku konanou formou didaktického testu. Didaktické testy se v roce 2011 v jarním zkušebním období konají ve dnech 30. května až 7. června. I v případě, že by se žák omluvil až z konání didaktického testu (byť třeba před tím vykonal ústní část zkoušky), bude možné mu omluvu uznat, a v souladu s níže uvedeným se na vysvědčení rubrika pro hodnocení dané nepovinné zkoušky proškrtne.

3. Pokud se žák omluvil a omluva mu byla uznána, má právo konat náhradní zkoušku; u nepovinných zkoušek však tohoto práva nemusí žák využít. Jedná-li se o nepovinnou zkoušku, dovozuje se z § 78a odst. 6 pro společnou část, že nevyužití práva konat náhradní zkoušku nemá pro žáka právní důsledky (na rozdíl od povinných zkoušek, kde by důsledkem bylo neúspěšné konání společné části maturitní zkoušky).

4. V souladu s § 78a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. musí být i žákovi, který se nedostavil k nepovinné zkoušce společné části, vydáno vysvědčení o maturitní zkoušce, a to i v případě, že mu byla ředitelem školy uznána omluva a čeká se, zda žák využije svého práva konat náhradní zkoušku a zda do 25. června podá přihlášku na podzimní termín. Na vysvědčení o maturitní zkoušce se u nepovinné zkoušky, z níž se žák omluvil a omluva mu byla uznána, nebude uvádět prospěch, ani údaj o nekonání, ale kolonka pro hodnocení se proškrtne.