NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Informace k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2018

06.09.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podává všem žadatelům o přezkoumání výsledku hodnocení jejich didaktického testu konaného v rámci společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2018 informace o způsobu podávání a vyřizování jejich žádostí.

I v tomto zkušebním období se žádosti žadatelů o přezkoumání dílčí zkoušky konané formou didaktického testu podávají na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na formuláři, který je k dispozici zde.

Žádosti o přezkoumání ostatních dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky tj. písemných prací nebo ústních zkoušek, případně zkoušek konaných v rámci profilové části maturitní zkoušky žadatelé podávají místně příslušnému krajskému úřadu, v případě kraje Hlavní město Praha pak Magistrátu hlavního města Prahy, na formuláři k tomu určeném.

Informativní text pro žáky 2018 podzim naleznete zde:

Žádost je třeba podat nejpozději do 20 dnů od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné dílčí zkoušky, nejpozději tedy do 1. října 2018.
O přezkoumání didaktického testu může dle § 82 odst. 2 školského zákona požádat každý, kdo konal zkoušku společné části maturitní zkoušky konanou formou didaktického testu, nebo byl z konání této zkoušky vyloučen. O přezkoumání výsledku této zkoušky nebo přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky lze písemně požádat pouze MŠMT nikoliv CZVV (CERMAT).