NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání výsledku zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

15.05.2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přijalo na základě zkušeností z roku 2011 a 2012 opatření, která přispějí k otevřenosti a transparentnosti při ověřování obsahové a didaktické správnosti didaktických testů a v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů (podle § 82 školského zákona). Přijatá opatření rovněž reagují na rozsudek Nejvyššího správního soudu.