NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Informace o možnosti využití pracovních listů CZVV u ústní maturitní zkoušky ve školním roce 2009/2010

18.12.2009

MŠMT informuje střední školy o možnosti zařadit již v tomto školním roce 2009/2010 do ústní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka prvky z připravované nové maturitní zkoušky , případně využít k ústní maturitní zkoušce zadání připravovaná pro novou maturitní zkoušku.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje ředitele škol poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou o možnosti nabídnout žákům již ve školním roce 2009/2010 konání ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka také stanovením témat pro ústní maturitní zkoušku formou zadání, která strukturou a obsahem odpovídají koncepci pracovních listů připravovaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „CERMAT"). Podmínkou je, aby požadavky na žáka a obsah zadání pracovních listů byly v souladu s požadavky, pro které byl žák na maturitní zkoušku podle pedagogických dokumentů připravován.

Při ústní maturitní zkoušce s případným využitím prvků nové maturitní zkoušky se nebudou rozlišovat úrovně obtížnosti!

Současné znění vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů, nevylučuje konání ústní maturitní zkoušky formou losování tématu zadaného na pracovním listu, případně listech spolu tematicky souvisejících.

Toto opatření vychází vstříc školám i žákům, kteří byli v průběhu studia nebo jeho části připravováni již na novou maturitní zkoušku.

V případě, že se ředitel školy rozhodne této možnosti využít v plném rozsahu, škola připraví témata formou zadání pro ústní maturitní zkoušku v souladu s § 9 a 10 vyhlášky č. 442/1991 Sb. následujícím způsobem.

Český jazyk a literatura

Pro každé z 25-30 témat (téma je chápáno ve stejném smyslu jako doposud) bude připraven nejméně jeden vzorový pracovní list. Při přípravě vlastních pracovních listů a stanovení témat může škola využít banky pracovních listů CERMATu. Pro tento účel se budou školy registrovat u CERMATu prostřednictvím elektronického formuláře.

Pouze registrovaným školám pak bude moci být zpřístupněna speciální sada 70 pracovních listů (seznam viz příloha) pro maturitní zkoušku konanou v roce 2010. Tyto pracovní listy může škola použít beze změny, nebo si je může dále podle vlastní potřeby upravit.

Současně platí pravidlo, že si pracovní listy z českého jazyka a literatury může škola připravit zcela samostatně.

Cizí jazyk

Obsahuje 25 - 30 témat, kdy se tématem rozumí zadání, respektive pracovní list, který je strukturován v souladu s koncepcí ústní maturitní zkoušky ve společné části maturitní zkoušky z cizího jazyka. Pro účely maturitní zkoušky konané v roce 2010 budou pracovní listy koncipovány jako monotematické (na rozdíl od nové maturitní zkoušky konané v roce 2011, kdy bude každý pracovní list sestaven z více témat). Takto strukturované pracovní listy obsahují čtyři části a ověřují témata jednak vymezená katalogy požadavků a dále odpovídající stávajícím učebním dokumentům. Témata musí odpovídat svou obtížností a požadavky na žáka učivu, ze kterého byl žák dle platných pedagogických dokumentů na maturitní zkoušku připravován. Témata musí být v souladu s tématy, se kterými byl žák předem seznámen dle vyhlášky č. 442/1991 Sb.

Pokud škola využije možnosti konat ústní zkoušku výše uvedeným způsobem, má možnost si vytvořit vlastní zadání (pracovní listy) nebo při přípravě pracovních listů využít banky pracovních listů, respektive částí pracovních listů, CERMATu. Pro tento účel budou registrovaným školám zpřístupněny v odpovídajícím počtu a bez rozlišení úrovně obtížnosti pracovní listy a jednotlivé části pracovních listů pokrývající témata, která budou zveřejněna na těchto webových stránkách v prvním lednovém týdnu. CERMAT také školám nabídne šablonu pro tvorbu pracovních listů. Nabídnuté pracovní listy, či jejich části, může škola použít beze změny, nebo si je může dále upravit.

I v tomto případě platí pravidlo, že si pracovní listy z cizího jazyka může škola připravit zcela samostatně.

Školám, které využijí výše uvedené možnosti, poskytne CERMAT při přípravě ústních maturitních zkoušek metodickou podporu.

 
Další možnosti využití pracovních listů CERMATu u ústní maturitní zkoušky ve školním roce 2009/2010 budeme podrobně informovat na těchto stránkách do 11. ledna. 2010. Školy mohou pro získání potřebných informací využít také emailové adresy info@novamaturita.cz nebo telefonního čísla 224 507 507.


RNDr. Jindřich Kitzberger
náměstek ministryně
skupina všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání

Ke stažení:

Speciální sada pracovních listů - český jazyk a literatura - maturitní zkouška 2010