NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Informace o termínu konání písemných zkoušek společné části v podzimním zkušebním období 2011

01.07.2011
Z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou písemné zkoušky, tj. didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období zahájeny dne 15. září 2011. Ve smyslu platné právní úpravy bude jednotné zkušební schéma písemných zkoušek zveřejněno nejpozději 15. srpna t.r.

Ministerstvo svým rozhodnutím zahájit zkoušky v co možná nejbližším termínu vychází vstříc žákům, kteří po absolvování řádných, opravných či náhradních zkoušek v podzimním zkušebním období hodlají zahájit vysokoškolské studium, resp. studium na vyšší odborné škole. Předpokládaný termín, kdy žáci úspěšně vykonavší písemné zkoušky obdrží maturitní vysvědčení a protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky, je 26. září.

Žáci, kteří v podzimním zkušebním období konají a úspěšně vykonají pouze opravné profilové zkoušky či náhradní ústní zkoušky, obdrží vysvědčení do pěti dnů poté, kdy škola předá výsledky těchto zkoušek do centrálního informačního systému Centra.

Pozvánky ke konání řádných, opravných a náhradních písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky obdrží žáci od svých kmenových škol v druhé polovině měsíce srpna. Školy budou mít tyto pozvánky k dispozici nejpozději 15. srpna t.r.