NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledků či průběhu maturitní zkoušky

15.05.2014

V případě, že má žák závažné pochybnosti o správnosti svého výsledku některé zkoušky nebo dílčí zkoušky, má ze zákona právo podat žádost o přezkum. Pravidla pro podání a vyřizování žádostí se liší podle toho, o jakou zkoušku se jedná.

DIDAKTICKÉ TESTY

Žádost o přezkum výsledku zkoušky nebo o přezkum rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky se podává na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které žadatele vyrozumí o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Žádost je nutné podat písemně do 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky stanoveného maturitní vyhláškou. V letošním roce je tak možné podat žádost o přezkum výsledku didaktického testu společné části MZ nejpozději do 4. června 2014.

Více informací k procesu vyřizování žádostí o přezkum výsledku didaktického testu společné části maturitní zkoušky naleznete zde.

Adresa pro podání žádosti o přezkum výsledku didaktického testu společné části maturitní zkoušky:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

PÍSEMNÁ PRÁCE A ÚSTNÍ ZKOUŠKA SPOLEČNÉ ČÁSTI A PROFILOVÉ ZKOUŠKY

Žádost o přezkum výsledku nebo průběhu ústních zkoušek a písemných prací společné části maturitní zkoušky nebo profilových zkoušek se podává místně příslušnému krajskému úřadu nebo magistrátu. Ten o žádosti rozhodne do 30 dnů od jejího doručení. Obdobně jako v případě žádosti o přezkum výsledku didaktického testu společné části MZ je i v tomto případě nutnost podat žádost písemně nejpozději do 20 dnů od konce období stanoveného maturitní vyhláškou pro konání příslušné zkoušky.
Žádost o přezkum výsledku písemné práce lze podat nejpozději do 4. června 2014 a žádost o přezkum výsledku ústních zkoušek společné části a profilových zkoušek můžete podat nejpozději do 30. června 2014.

JAKÉ NÁLEŽITOSTI MUSÍ ŽÁDOST O PŘEZKUM OBSAHOVAT

  • Jméno a příjmení maturanta;
  • Identifikační číslo maturanta (ID kód - sedmimístné číslo v horním rohu pozvánky k maturitní zkoušce nebo ve výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce žáka);
  • Název a sídlo kmenové školy maturanta;
  • Doručovací adresu pro zaslání rozhodnutí;
  • Přesně popsaný předmět žádosti (v případě komplexní zkoušky je důležité uvést konkrétní dílčí zkoušky).