NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledku nebo průběhu dílčích zkoušek jarního termínu maturitní zkoušky

24.05.2018

DIDAKTICKÉ TESTY

Žádost o přezkum výsledku zkoušky nebo o přezkum rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky se podává na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které žadatele vyrozumí o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Žádost je nutné podat písemně do 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky stanoveného maturitní vyhláškou, tedy do 4. června 2018.
Více informací k procesu vyřizování žádostí o přezkum výsledku didaktického testu společné části maturitní zkoušky naleznete ve vydaném dokumentu Ministerstva mládeží a tělovýchovy.
Žádost se podává na formuláři v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č. 177/2009 Sb. Formulář ke stažení zde.

Adresa pro podání žádosti o přezkum výsledku didaktického testu společné části maturitní zkoušky:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 5
118 12 Praha 1


PÍSEMNÁ PRÁCE A ÚSTNÍ ZKOUŠKA SPOLEČNÉ ČÁSTI A PROFILOVÉ ZKOUŠKY

Žádost o přezkum výsledku nebo průběhu ústních zkoušek a písemných prací společné části maturitní zkoušky nebo profilových zkoušek se podává místně příslušnému krajskému úřadu, v případě Prahy pak magistrátu Hl. m. Prahy. Ten o žádosti rozhodne do 30 dnů od jejího doručení. Obdobně jako v případě žádosti o přezkum výsledku didaktického testu společné části MZ je i v tomto případě nutnost podat žádost písemně nejpozději do 20 dnů od konce období stanoveného maturitní vyhláškou pro konání příslušné zkoušky. U písemných prací společné části maturitní zkoušky je tedy nejzazším termínem datum 4. června 2018, u ústních a profilových zkoušek pak datum 2. července 2018.

Žádost se podává na formuláři v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb. Formulář ke stažení zde.

__________________________________

Více informací k přezkumům naleznete zde