NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Jak řešit nedostatek hodnotitelů u Maturitní generálky?

06.10.2010

Snížením počtu hodnotitelů hodnotících písemné práce žáků ze dvou na jednoho došlo i ke snížení celkové potřeby hodnotitelů, a zřejmě tak dojde u mnoha škol k nadbytku hodnotitelů některých předmětů (např. ČJL a AJ).
I přes toto celkové snížení potřeby hodnotitelů mohou mít některé školy hodnotitelů nedostatek. Problém nedostatku hodnotitelů se bude nejčastěji týkat NJ a tzv. malých předmětů, jako je FJ, RJ a ŠJ, a může postihnout zejména:

  • menší školy;
  • školy, které si podle potřeby najímají učitele na smlouvy (často i důchodce nebo učitele s pracovními smlouvami v jiných školách);
  • školy, které si včas nenominovaly dostatečný počet hodnotitelů do odborné přípravy.

V těchto případech se škola může domluvit s jinou blízkou školou na poskytnutí hodnotitele nebo školy mohou spolupracovat v tom smyslu, že si z hodnotitelů vytvoří skupinu, která bude hodnotit pro více škol. Rovněž je možné se domluvit přímo s certifikovaným hodnotitelem, který může nabízet volnou kapacitu (pro MZ 2011 bude již k dispozici databáze hodnotitelů nabízejících svou volnou kapacitu). Tento hodnotitel nemusí být v pracovněprávním vztahu se školou, důležité je, aby vlastnil platné Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele v daném předmětu.
S hodnotiteli, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu se školou, jejíž žáky budou hodnotit, uzavírá ředitel školy pracovní smlouvu DPP nebo DPČ.