NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Jarní zkušební období MZ 2012 pomalu končí, přípravy na podzim jsou v plném proudu

13.06.2012
V pátek 8. června byly na školách ukončeny ústní zkoušky společné části a zkoušky profilové. Poslední maturanti tedy během tohoto týdne obdrží maturitní vysvědčení a 15. června budou všem školám poskytnuty protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka. Jarní zkušební období MZ 2012 tímto bude definitivně za námi. Všem, kteří maturitní zkoušku absolvovali úspěšně, gratulujeme a těm, kteří se budou připravovat na opravný či náhradní termín, držíme palce a přejeme hodně štěstí.

Maturanti, kteří se chystají na podzimní zkouškové období, by neměli zapomenout, že je nezbytné, aby do 25. června podali řediteli své školy přihlášku k MZ 2012 – podzim. Pokud si přihlášku včas nepodají, nebudou moci v září maturitní zkoušku absolvovat.

Písemné zkoušky společné části MZ, tedy didaktické testy a písemné práce, se budou v podzimním zkušebním období konat od 3. do 7. září 2012 na tzv. spádových školách. Pozvánky k písemným zkouškám SČ MZ, tedy i s přesným časovým rozvrhem zkoušek, budou mít ředitelé kmenových škol k dispozici od 15. srpna 2012. Ústní zkoušky společné části MZ se budou na kmenových školách konat od 11. do 20. září 2012 a pro zkoušky profilové platí, že se budou moci konat od 3. do 20. září (pokud nenastane kolize s jednotným zkušebním schématem písemných zkoušek SČ MZ).

Školy budou mít k dispozici maturitní vysvědčení a protokol o výsledku SČ MZ žáka vždy do 3 pracovních dnů od doby, kdy CERMATu předají veškeré výsledky ústních zkoušek SČ MZ a profilových zkoušek daného maturanta. Výpis výsledků didaktických testů pro ty, kteří dílčí zkoušku konanou touto formou budou na podzim absolvovat, budou mít školy k dispozici 10. září 2012.