NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Jmenování nového ředitele CERMAT

07.01.2009

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška odvolal ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání Pavla Zeleného. Ocenil zároveň práci, kterou bývalý ředitel Zelený odvedl na novém modelu státní maturity.

Do funkce jmenoval Martina Macha, bývalého ředitele odboru středního a vyššího odborného školství MŠMT, který se na přípravě státní maturity aktivně podílel v průběhu loňského roku, byl jedním z hlavních koordinátorů ze strany MŠMT a od září loňského roku působil jako poradce ministra v oblasti středního školství."Jedním z úkolů nového ředitele bude nalézt v některých oblastech přípravy státní maturity levnější a jednodušší řešení," řekl ministr Liška.

„Změna by se měla projevit i v mnohem těsnější spoluprací mezi MŠMT a CZVV, která je z hlediska přípravných a dokončovacích prací státní maturity v příštím roce nezbytná", vysvětlil ministr Liška a doplnil, „že tato změna ve vedení CZVV v žádném případě neohrozí průběh příprav státní maturity, naopak v osobě nového ředitele Macha bude zachována kontinuita nastartovaného procesu příprav státní maturity".

Zdroj: http://www.msmt.cz/pro-novinare/ministr-liska-jmenoval-noveho-reditele-centra-pro-zjistovani