NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Kalendář generálky

Nejdůležitější termíny:

Zveřejnění přihlášky škol včetně detailních propozic       do 20.4.                          

Prezenční semináře pro vedoucí pracovníky škol v krajích, kde
budou blíže seznámeni s obsahem přihlášky pro školy a budou moci klást dotazy

21. 4. – 10. 5.
Uzávěrka přihlášek škol k účasti na MAG‘10 do 14. 5.
Podání přihlášek žáků ke zkouškám řediteli školy do 15. 6.
Zadání přihlášky žáků do IS CERTIS ředitelem školy do 30. 6.
Implementace datových digitalizačních terminálů do škol červen - září
Uzavření smluv (DPP) s řediteli škol (CERMAT) květen - červen
Jmenování a uzavření smluv (DPP) s komisaři (CERMAT) září
Jmenování hodnotitelů a zadavatelů (ředitel školy) září
Distribuce zkušební dokumentace do škol 29. 9. – 8. 10.
Administrace zkoušek ve školách 11. – 14. 10.
Hodnocení písemných prací ve školách 12. – 22. 10.
Centrální zpracování výsledků do 29. 10.
Uvolnění výsledků zkoušek pro tisk protokolů do 3. 11.


Ke stažení: Kalendář maturitní generálky MAG´10 - grafické znázornění ve formátu PDF


Denní a časový rozvrh konání zkušebních předmětů – tzv. Jednotné zkušební schéma je následující:

Ke stažení: Jednotné zkušební schéma MAG´10 - grafické znázornění ve formátu PDF 

Školám s žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek konání maturitní zkoušky (žáci s PUP MZ) bylo jednotné zkušební schéma zasláno přímo.