NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Katalogy požadavků 2015

Katalogy požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky platné pro školní rok 2014/2015

(schválené MŠMT dne 23. 4. 2013 pod č. j. MSMT–8622/2013-2/CERMAT)

Ilustrační obrázek - Vějíř z jednotlivých katalogů

V souladu s § 78a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy platnost Katalogů požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2014/2015.