NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Konzultační semináře - stav k 23. 6. 2009

24.06.2009

Konzultační semináře určené učitelům českého jazyka a literatury a cizích jazyků probíhají od 15. května 2009 ve všech krajích České republiky. Více informací ke konzultačním seminářům (KOS) nalezente v sekci Vzdělávání pedagogů. K 23. červnu 2009 proběhlo 344 seminářů, zrušeno bylo 37 a pro přihlašování je vypsáno 37 termínů. V současné době je možné se přihlašovat již na konzultační semináře, které proběhnou v posledním týdnu srpna (v tzv. přípravném týdnu) i na termíny v září 2009.

Celkový přehled

 

 

 

 

otevřené
39
uzavřené
344
zrušené
37
CELKEM
420

 

 

 

 

 

 

 

Jihomoravský kraj

Pro příklad uvádíme stav v Jihomoravském kraji, kde bylo k dnešnímu dni vypsáno 49 konzultačních seminářů. Poslední čtyři semináře se uskutečnily 23. června 2009. Zrušen nebyl žádný seminář.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Český jazyk a literatura
14
Anglický jazyk
15
Německý jazyk
12
Francouzský jazyk
3
Španělský jazyk
2
Ruský jazyk
3
Celkem
49

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení dotazníků

Účastníci po absolvování seminářů vyplňují dotazníky, kde hodnotí organizaci semináře, výkon lektora a kvalitu získaných informací. Pro ilustraci uvádíme vyhodnocení dotazníků z Jihomoravského kraje pro předmět český jazyk a literatura za květen 2009. Vyplněno bylo 103 dotazníků z celkového počtu 109 účastníků.
 
Dotazník obsahuje tyto otázky:
 
Otázka č. 1: Jak jste byl spokojen s výkonem lektora?
Otázka č. 2: Jak jste byl spokojen s organizačním zabezpečením akce?
Otázka č. 3: Splnil obsah kurzu Vaše očekávání?
Otázka č. 4: Publikaci s přílohami a DVD jste měl nastudovanou?

 
Přehled hodnocení


známka
ot. č. 1
ot. č. 2
ot. č. 3
ot. č. 4
1
76
81
65
92
2
22
15
19
11
3
5
7
19
0
celkem
103
103
103
103