NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Kraje přijímají odvolání proti hodnocení písemných prací

13.06.2012
Krajské úřady přijímají v těchto dnech řadu odvolání proti hodnocení písemných prací z češtiny a cizích jazyků. K zajištění odborného posouzení hodnocení se kraje obrací na Cermat. Ten pro tuto službu připravil řízený proces nestranného posouzení, na jehož základě pak vydá ke každému jednotlivému hodnocení krajům oponentní posudek. Samotné rozhodnutí, zda maturanti se svým odvoláním uspějí, je pak právě v souladu se zákonem na krajských úřadech.

„Nárůst počtu odvolání oproti loňskému roku jsme předpokládali, dokonce jsme opakovaně maturanty v případě, že mají jakoukoli pochybnost o hodnocení písemné práce, k odvolání vyzývali. Předpokládáme, že systém externího anonymního odborného hodnocení a institut odvolání poskytnutý zákonem všem, kteří nesouhlasí s výsledky, považujeme za přiměřenou záruku eliminace případných odchylek hodnocení od metodikou definovaného standardu. Navíc, pro ještě vyšší míru jistoty, je k hodnocení spadajícím do mezních hodnot bodové škály (zejména v oblasti cutt off score a nuly) přizván ještě druhý kvalifikovaný oponent.“ vysvětlil pověřený šéf Cermatu Jiří Zíka.

Pro vyřízení žádostí o přezkoumání výsledků jsou pro krajské úřady zákonem definované lhůty.

Administrativně zvládnout všechny požadavky krajských úřadů o součinnost a ke všem zpracovat kvalitní, nestranné oponentury znamená pro odpovědné pracovníky Cermatu společně s dalšími neodkladnými povinnostmi a úkony souvisejícími s uzavíráním letošního ročníku maturit a přípravou podzimního termínu obrovské penzum práce. Proces poskytnutí součinnosti běží velmi dynamicky a řada informací se v něm v čase rychle mění. Proto chci ještě jednou požádat zejména zástupce médií o trpělivost, a ohledy k extrémní zátěži angažovaných odborných pracovníků. Všechny relevantní informace budou zveřejněny po ukončení administrace maturit na tiskové konferenci,“ uvedl Jiří Zíka.